Valminud on haiglate tagasiside aruanne 2013. aasta kohta

Juba kolmandat aastat järjest avalikustab Eesti Haigekassa haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruande, mille eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks. Selle koostamiseks on kasutatud haigekassale esitatud raviarvetel olevaid andmeid.

Aruande koostamisel on järgitud samu põhimõtteid, mis varasemalt. Arvestades haiglatelt saadud tagasisidet ja ettepanekuid on käesolevas aruandes mõned muudatused võrreldes varasematega, millest saate täpsemalt luegda aruande lehelt.  

Aruande sisu tõlgendamisel tuleks kaasata vastava haigla spetsialistid, kuna järelduste tegemiseks on vajalik arvesse võtta ka raviasutuse tegevuse iseärasusi. Samuti tuleb meeles pidada, et aruande andmestiku kvaliteet sõltub raviarvete kodeerimise korrektsusest haiglas. Arvestama peab ka valimi suurusest tuleneda võivat statistilist viga.

Regulaarse tagasiside andmine partneritele on üks haigekassa arengukava olulistest tegevustest, millega haigekassa aitab kaasa haiglate tegevuse ja kindlustatute ravitulemuste ühtlaselt hea taseme saavutamisele.

Aruannet saab lugeda tagasiside aruande lehelt.