Valminud on Eesti tervishoiusüsteemi integreerituse hindamise kuue indikaatori jätkuvad arvutused 2015. aasta kohta

Valminud on 2015. aasta esimesel poolel Eesti Haigekassa ja Maailmapanga Grupi koostöös valminud uuringu raportis „Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“  avaldatud kuue indikaatori jätkuvad arvutused 2015. aasta kohta raviasutuste lõikes.

Oleme teostanud täiendava andmeanalüüsi ning arvutanud näitajad haiglate lõikes tuginedes 2015. aasta raviarvete andmetele. Täiendava andmeanalüüsi eesmärgiks on saada infot selle kohta, kui hästi tänane Eesti tervishoiusüsteem järgib krooniliste patsientide käsitluses integreeritud ravi põhimõtteid.

Maailmapank viis haigekassale esitatud 2015. aasta raviarvete andmete põhjal läbi põhjaliku andmeanalüüsi ning esitas tulemused haiglaliikide lõikes ravi integreeritust väljendavate indikaatoritena:

Kõik indikaatorid

Eesti tervishoiusüsteemi integreerituse hindamise indikaatorid ja raport on leitavad haigekassa kodulehel.

Alates juulist on Eesti tervishoiusüsteemi integreerituse hindamise indikaatorid nähtavad ka haigekassa interaktiivsel statistikamoodulil. Kaasaegse lahenduse abil saab lihtsalt ja mugavalt analüüsida ning võrrelda konkreetsete indikaatorite lõikes haiglate tegevuste tulemusi läbi mitme aasta. Indikaatorite mooduliga on võimalik lähemalt tutvuda siin.