Valminud on Eesti Haigekassa inglise- ja soomekeelsed infoteatmikud

sheep

Inglise- ja soomekeelsed haigekassa infoteatmikud on elektrooniliselt kättesaadavad meie kodulehel (inglise keeles siin (pdf) ja soome keeles siin (pdf)).

Teatmikus tutvustatakse täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi, sh perearsti ja pereõe teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid.

Trükisest leiab ka infot selle kohta, kuhu pöörduda, kui on vaja kiirelt asjatundlikku nõuannet või arstiabi ning kuidas käituda siis, kui ei ole rahul saadud raviteenuste kvaliteediga. Samuti saab teatmikust näpunäiteid selle kohta, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides.