Valitsus kinnitas 2016. aasta Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Möödunud nädalal kinnitas valitsus järgmise aasta tervishoiuteenuste loetelu, milles on varasemaga võrreldes tehtud mitmeid muudatusi.

Tulenevalt 19.12.2014 sõlmitud kollektiivlepingust on muudetud miinimumbrutotunnipalka järgmiselt: arsti puhul 10,00 eurot tunnis, õe puhul 5,50 eurot tunnis ning hooldaja puhul 3,30 eurot tunnis. Lisaks on suurendatud patsiendi halduse kulukomponendi maksumust tulenevalt Eesti Haiglate Liidu ettepanekust. Nimetatud muudatustest tulenevalt on korrigeeritud tervishoiuteenuste piirhindu. Muudetud on ka ravimiteenuste piirhindu seoses neisse kirjeldatud toimeainete ühikuhindade muutusega.

Lähtudes erialaühenduste ja haigekassa ettepanekutest, on loetellu lisatud uusi tõenduspõhiseid ja kulutõhusaid teenuseid ning muudetud olemasolevaid, eesmärgiga tagada kindlustatud isikutele kaasaegsete ravivõimaluste kättesaadavuse paranemine. Koostöös erialaseltsidega on osaliselt või täielikult kaasajastatud järgmised erialad: veresoontekirurgia, intensiivravi ja anestesioloogia, logopeedia, erakorraline meditsiin, kardioloogia.

Üldarstiabis on koostöös erialaseltsiga suurendatud vanuserühma pearaha seoses jämesoolevähi sõeluuringuga. Koostöös on lisatud EKG seadme tasu, mis kajastub pearaha kasvus ja suurendab e-konsultatsioonide paremat rakendamist. Laiendatud on ka teraapiafondi teenuseid füsioteraapia lisamisega. Lisaks on suurendatud lisatasu haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest.

Lisainfo aadressil tiina.sats [at] haigekassa.ee (tiina[dot]sats[at]haigekassa[dot]ee) või info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)