Vaktsiinide nimetus ei muuda nende tõhusust

Pfizer ja Moderna vaktsiinide nimetusi tuntakse ajast, mil need tuletati tootja nimedest. Alates vaktsiinide loomisest on nimetused küll muutunud, kuid nii ravimite kui ka vaktsiinide puhul on see tavapärane. Nime muutus ei vähenda nende tõhusust, ohutust ega kvaliteeti.

Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso sõnul ei olnud vaktsiinide müügiloa saamise eel täpselt teada, mis nimed vaktsiinid saavad. “Vaktsiinidest räägiti tootjate ja müügiloa hoidjate nimesid kasutades ning need nimed jäid ringlema, kuid ametlikult kandsid vaktsiinid teisi nimesid või muudeti neid hiljem,” rääkis ta.

Näiteks sai esimesena müügiloa vaktsiin nimega Comirnaty (müügiloa hoidja BioNTech Manufacturing GmbH) ning seda on kutsutud ka Pfizeri vaktsiiniks, kuna farmaatsiaettevõte Pfizer on seotud selle vaktsiini tootmise ja turustamisega.

Spikevax (müügiloa hoidja Moderna Biotech Spain, S.L) on tuntud müügiloa hoidja nime järgi kui Moderna vaktsiin, algupärase nimega COVID-19 Vaccine Moderna.

COVID-19 Vaccine Janssen (müügiloa hoidja Janssen-Cilag International NV) nimi pole muutunud ja vaktsiini nimetatakse sageli ka lihtsalt Jansseni vaktsiiniks.

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosina on võimalik kasutada nii Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty kui Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on läbitud esmane vaktsineerimiskuur.

Eestis ja Euroopas on praegu kasutamiseks loa saanud neli vaktsiini. COVID-19 vaktsiinid on kõik ühtviisi ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed. Kiirendatud müügiloa taotlemisel ei ole COVID-19 vaktsiinide puhul efektiivsuse ja ohutuse osas järeleandmisi tehtud. Uuringud ja sealhulgas vaktsiinide ohutuse seire jätkuvad ka pärast müügiloa saamist.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on väga oluline, et kõik ennast vaktsineeriks. “See on väga tõhus ning ohutu viis kaitsta ennast selle raske nakkushaiguse eest. Ennast vaktsineerides aitame kaasa nakkushaiguste leviku takistamisele ja kaitseme oma lähedasi. Ennast vaktsineerides hoolime.”

Erinevate vaktsiinide, nende näidustuste ja kõrvaltoimete kohta saab põhjalikumalt lugeda vaktsineeri.ee veebilehelt: https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/