Vaktsiinide jagamise aeg perearstidele lüheneb veelgi

Järgneval kolmel nädalal saavad kõik perearstid võimaluse kaks korda tellida Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty ehk perearstide vaktsiinijaotuskava tiheneb veelgi.

Kui veebruaris olid perearstid jagatud maakonna kaupa viienädalasse jaotusmaatriksisse ning märtsis kolmenädalasse, siis alates aprillist muutub vaktsiinide jaotuskava nii, et kõik perearstid saavad kolme nädala jooksul kaks korda tellida Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty.    

Perearstid on ka sel korral jagatud vaktsiini tellimiseks maakonnapõhiselt kolme gruppi:

Grupp 1 osa Harjumaast, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa

Grupp 2 osa Harjumaast, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Grupp 3 osa Harjumaast, Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa perearstid.

Ühel nädalal saavad võimaluse vaktsiini tellida kaks gruppi korraga. Aprilli esimesel täisnädalal (alates 5.04) said vaktsiini tellida 2 ja 3 grupp. 12. aprilliga algaval nädalal 3 ja 1 grupp ning 19. aprilliga algaval nädalal 1 ja 2 grupp.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann ütles, et selline maakonnapõhine jaotus võimaldab jagada nappe riiki saabuvaid vaktsiinikoguseid üle Eesti ühtlasemalt ja kiiremini kui varem. „Endiselt vaktsineerivad perearstid oma nimistu riskirühma kuuluvaid patsiente, sest jätkuvalt ei ole kahjuks vaktsiini nii palju, et seda kõikidele soovijatele pakkuda,“ selgitas Friedemann.

Eelmise nädala lõpust on vabatahtlike arendajate, perearstide ja haigekassa koostöös loodud vaktsiinitarnete digitaalne lahendus, mis aitab riiki saabunud vaktsiinikoguseid paremini sihtida. Näiteks on süsteemi sisestatud perearstide nimistu suurus, erinevate riskirühma patsientide arv ja juba tehtud vaktsineerimised. „Nii on võimalik süsteemil välja arvutada, millistele perearstidele vaktsiini suunata, kui palju vajatakse vaktsiini teise süsti tegemiseks, et tagada kogu riskirühma parem hõlmatus üle riigi, mitte ainult nimistupõhiselt,“ lisas Friedemann.

Friedemanni sõnul on eakamate, 70aastaste ja vanemate inimeste riskirühmade suurus perearstikeskuseti erinev, mõnel perearstil on nimistus paarkümmend riskirühma patsienti, teisel perearstil võib olla selliseid inimesi nimistus paarsada. Edaspidi arvestab vaktsiinitarnete digilahendus just eakama riskirühma arvu perearsti nimistus ja teeb automaatselt perearstile seda arvestades vaktsiinitellimuse pakkumuse. Samuti arvestab süsteem välja, kui palju vajab perearst vaktsiini teisteks doosideks.

Friedemanni jutu järgi on võimalik, et selle tulemusena ei saa mõni perearst mõnel nädalal üldse vaktsiini pakkumist, sest tema vanemaealisem riskirühm on juba vaktsineeritud ja olemasolev vaktsiin läheb neile perearstidele, kel on riskirühma rohkem. „Siin on ainult üks eesmärk – viia vaktsiin perearstide kaudu kõikide eakateni üle Eesti ühtemoodi,“ kinnitas ta.

Kui vaktsineerimise digilahendus pakub perearstide tellimise võimaluse välja, tuleb perearstil see ühe klikiga kinnitada või soovi korral koguseid ka vähendada. Samuti arvutab digilahendus välja iga perearsti teiste vaktsiinidooside vajaduse ning kuvab perearstile sedagi.