Uus otsusetoe teenus aitab tervishoiutöötajal leida kiirelt vastuse kliinilisele küsimusele

Alates 12. aprillist on kõigile tervishoiutöötajatele kättesaadav uus Tervisekassa rahastatav ja Synbase OÜ pakutav teabehalduse otsusetoe teenus, mis aitab kiiremini kvaliteetseid raviotsuseid teha.

Tervishoiutöötajad puutuvad oma igapäevatöös kokku mitmete patsientidega, kelle sümptomid ei viita alati üheselt kindlale diagnoosile. Sel juhul peab näiteks arst või õde otsima informatsiooni mitmest allikast, kulutades tarbetult aega, et leida patsiendile õige diagnoos ja ravi. Teabehalduse otsustustugi pakub Eesti tervishoiutöötajatele ligipääsu kõige uuemale teaduskirjandusele ning võimaldab neil otsida ajakohast informatsiooni ning ravisoovitusi nii rahvusvaheliste kui kodumaiste ravijuhendite hulgast.

Otsustustugi annab tervishoiutöötajale rohkem aega igat patsienti kuulata ja tema tervisemurele sobivaim lahendus leida. „Tänu teabehalduse otsustustoele on tervishoiutöötajal võimalik kiirelt ja mugavalt kasutada ajakohast ja teaduspõhist infot, mille toel saab veenduda oma patsiendi ravi- ja diagnoosisoovituste õigsuses,“ ütles Tervisekassa otsusetugede tootejuht Gerda Joa.

Läbi Synbase.eu on võimalik tervishoiutöötajatel kasutada uut teabehalduse otsustustoe tervikteenust, mis arvestab erinevate kasutajate vajadustega. „Teenus tugineb ravijuhendite andmebaasidele, mille toel on võimalik leida kiiresti vastused kliinilisele probleemile visiidi ajal. Samuti sisaldab otsustustugi ravimite koostoimete andmebaasi, ravimite kõrvaltoimete rakendust, ning rasedus-ja imetamisinfo andmebaasi,“ selgitas Gerda Joa.

Lisaks on kõigile kasutajatele ligipääs laiendatud rahvusvahelise haiguste klassifikatsioonisüsteemi (RHK-10) andmebaasile, Ravimiameti pakendiinfole (sisaldab teavet tarneraskuste kohta) ja meditsiinisõnastikule.

“Mul on väga hea meel, et nüüdsest on ka Eesti arstidel võimalus kasutada emakeelset otsusetoe teenust, mis on usaldusväärne, teaduspõhine, ajakohane ja mugav tööriist igapäevases kliinilises praktikas,” rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog-ülemarst dr Martin Serg, kelle sõnul kasutavad Soome ja Norra arstid seda lahendust oma töös regulaarselt.

Eriti väärtuslikuks peab dr Serg teabehalduse otsusetoe teenust üldarstidele ning eriarstidele, kes otsivad teavet enda eriala välistest teemadest. “Seal on samuti väga mugav RHK-10 klassifikatsiooni moodul, ravimiinfo ning mitmed sageli kasutatavad kalkulaatorid. Kodulehel on südame ja kopsude auskultatsiooni helinäited, mida saab kasutada noorte arstide väljaõppes. Synbase.eu-sse on koondatud arstile sisuliselt kogu vajalik info, mis hõlbustab ning kiirendab tööd, samas kui eelnevalt on olnud vaja otsida vastavat teavet erinevatest infoallikatest,” tõi lahenduse eelistest näiteid kardioloog.

Uuele teenusele saavad juurdepääsu kõik Eesti tervishoiutöötajad (sh arstitudengid). Lahenduse kasutamiseks on võimalik luua Synbase.eu veebilehel kasutajakonto, mis on seotud tervishoiutöötaja Terviseameti registrikoodiga. Otsustustoe tehniliste võimaluste oskuslikuks kasutamiseks on Tervisekassal koostöös Synbase OÜ’ga plaanis teha tervishoiutöötajatele koolitusi üle Eesti.