Uuest aastast hakkab kehtima uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu

28. detsembril 2016. a allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustub 1. jaanuarist 2017. Meditsiiniseadmete loetellu lisandub kokku 139 uut seadet olemasolevatesse seadmerühmadesse ning 2 uut seadmerühma.

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmisel on lähtutud meditsiiniseadmete tootjate esindajate, erialaühenduste ning haigekassa ettepanekutest meditsiiniseadmete loetelu muutmiseks, ekspertide antud meditsiinilise tõenduspõhisuse ja kulutõhususe hinnangutest ettepanekutele ning sõlmitud hinnakokkulepetest.

Kehtiva meditsiiniseadmete loeteluga võrreldes paraneb alates uuest aastast meditsiiniseadmete kättesaadavus ja valik insuliini pumpravi kasutavatele lastele ning erinevate stoomidega (kunstlik avaus keha pinnal jääkainete eemaldamiseks) ja insuliininõelu kasutavatele patsientidele. Samuti laieneb hüvitatavate glükomeetri testribade, lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalike ühekordsete torkevahendite), insuliininõelte, ortopeediliste toodete, haavasidemete ning unehäirete ravis kasutatavate seadmete ja maskide ning kompressioontoodete valik.

Võrreldes kehtiva loeteluga tehakse uues meditsiiniseadmete loetelus järgmised muudatused:

  • lisatakse 2 uut meditsiiniseadmete rühma – stoomi alusplaadi lisakinnitused ja  insuliinipumba saatja komplekt (seade glükoosisensori näidu edastamiseks insuliinipumbale). Muudatusega paraneb meditsiiniseadmete kättesaadavus erinevate stoomidega ning insuliini pideva glükoosi monitoormise võimalusega pumpravi vajavatele patsientidele.
  • laiendatakse insuliini pumpravi hüvitamistingimusi alljärgnevalt:

-          loetellu lisatakse insuliinipumba saatja komplekt 50% soodusmääraga kõigile kuni 18 aastastele lastele;

-          tõstetakse 5-18 aastastele lastele hüvitatavat sensorite aastakogust 12-lt 48-le ja ühtlustatakse soodusmäär teiste pideva glükoosimonitooringu tarvikute soodusmääraga, mis on 50%.

Muudatuse tulemusena kuuluvad alates uuest aastast hüvitatavate seadmete hulka täiskomplekt pideva glükoosi monitoorimise lisavõimalusega pumpraviks vajalikke seadmeid ning suurendatud on ka hüvitatavate glükoosisensorite kogust, mis võimaldab 5-18 aastastel lastel pidevat glükoositaseme monitoorimist ilma pausideta.

  • tõstetakse trahheostoomiga patsientidele hüvitatavate trahheostoomiplaastrite kogust seniselt 60 plaastrilt 120-le plaastrile poolaastas. Muudatusega paraneb trahheostoomi plaastrite kättesaadavus, kuna erialaseltsi hinnangul ei kata käesoleval ajal hüvitatav plaastrite kogus patsientide tegelikke vajadusi ega võimalda trahheostoomi filtrite igapäevast kasutamist.
  • laiendatakse süstlanõelte hüvitamistingimusi – Parkinsoni tõvega patsientidele, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süstelahust, hüvitatakse kuni 730 süstlanõela poolaastas. Muudatusega tagatakse ravimi manustamiseks vajalike süstlanõelte kättesaadavus ka Parkinsoni tõvega patsientidele.
  • lisatakse uued meditsiiniseadmed alljärgnevatesse rühmadesse:

-          glükomeetri testribad;

-          insuliininõelad;

-          lantsetid;

-          kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendid;

-          trauma- ja operatsioonijärgseks kasutamiseks mõeldud ortoosid;

-          haavasidemed ja -plaastrid;

-          unehäirete ravis kasutatavad seadmed ja nende maskid;

-          lümfitursete raviks mõeldud kompressioontooted.

  • loetelust arvatakse seoses seadme Eestis turustamise lõpetamisega või hinnakokkuleppe lõppemisega erinevatest rühmadest välja kokku 62 seadet. Patsientidele on jätkuvalt kättesaadavad alternatiivsed seadmed.
  • Meditsiiniseadmete hüvitamisel jätkatakse piirhinnasüsteemi rakendamist. Seejuures esmakordselt rakendatakse piirhinna põhimõtteid stoomihooldusvahendite, kompressioontoodete ja unemeditsiinis kasutatavate seadmete maskide osas.

Uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu avaldati 29.12.2016 Riigi Teataja I osas.