Uuest aastast hakkab haigekassa hüvitama olulisi uusi ravimeid melanoomi, C-hepatiidi, idiopaatilise kopsufibroosi ning kahe harvaesineva hematoloogilise haiguse raviks

PRESSITEADE

1. jaanuarist 2016 hakkab haigekassa soodusravimite loetelu kaudu kompenseerima mitmeid uusi raskete haiguste ravis olulisi ravimeid, sh esimest ravimit kaugelearenenud melanoomiga patsientidele.

Tänaseks on jõutud kokkuleppele uudse melanoomiravimi, dabrafeniibi tootjaga. Tegemist on esimese haigekassa kindlustatutele kompenseeritava melanoomiravimiga kaugelearenenud melanoomiga patsientidele. Ravim on hüvitatav 100% soodusmääraga.

Lisaks hakkab haigekassa kompenseerima ka kahte uudset preparaati kroonilist progresseeruvat C-hepatiiti põdevatele patsientidele. Dasabuviir ja Viekirax võimaldavad asendada seni C-hepatiidi ravis kasutusel olnud ning halvasti talutavaid kõrvaltoimeid põhjustanud interferooni. Samuti tõuseb tänu neile ravimitele oluliselt ka ravi efektiivsus – üle 90% patsientidest on võimalik saavutada viirusest vabanemine.

Idiopaatilise kopsufibroosi patsientidele võimaldatakse algavast aastast kahte preparaati - pirfenidoon ja nintedaniib. Varasemalt puudus selle raske seisundiga patsientidele efektiivne ravivõimalus, mis aeglustaks haiguse kulgu.

Uuest aastast on kättesaadavad ravimid ka kahe harvaesineva, raske hematoloogilise haigusega patsientidele. Müelofibroosiga patsientidele ruksolitiniib ning müelodüsplastilise sündroomiga patsientidele lenalidomiid. Esimese puhul pikeneb tänu ravimile elu ja paraneb elukvaliteet. Teise haiguse ravis on osadel patsientidel nüüdsest võimalik vabaneda kurnavatest vereülekannetest, mis on seni olnud peamiseks ravialternatiiviks.

Kõikide ravimite puhul on positiivsete kompenseerimisotsusteni jõutud tänu haigekassa ja sotsiaalministeeriumi juhitud keerulistele läbirääkimistele ravimite tootjatega.