Uuel aastal paranevad ravivõimalused eriarstiabis

Alates 1. jaanuarist on läbi tervishoiuteenuste loetelu uuendamise kättesaadavad mitmed uued raviviisid eriarstiabis, sh hakkab Tervisekassa tasuma näiteks toitmisravi preparaatide eest. Ravivõimalused paranevad ka vähiravis, proktoloogias, kardioloogias ja günekoloogias.

“Meditsiin areneb järjepidevalt, seega tuleb vastavalt ravikindlustuse eelarve võimalustele täiendada igal aastal ka tervishoiuteenuste loetelu. Lisame eriarstiabisse mitukümmend uut teenust, mis on vajalikud patsientide raviks ja elukvaliteedi parandamiseks. Et katta 2022. aasta hinnakasvu, kompenseeritakse tervishoiuteenuse osutajatele suuremas mahus ehk täiendava 20 miljoni euro eest ka üldkulusid,” rääkis Tervisekassa eriarstiabi teenuste peaspetsialist Kadri Popilenkov.

Uuel aastal toimub oluline muudatus toitmisravis, sest Tervisekassa hakkab rahastama suukaudseid toitmisravi preparaate päriliku ainevahetushaigusega, seedetrakti kaasasündinud või omandatud puudulikkusega ja põletikulise soolehaigusega patsientidele. Seda koos seotud nõustamis- ja konsiiliumiteenustega, mis on olulised toitmisravi määramiseks, selle tulemuslikkuse jälgimiseks ja ravi lõpetamiseks. “Pärilike ainevahetushaiguste korral hüvitatakse preparaate 100% soodusmääraga, sest nende patsientide ravi on eluaegne. Teiste näidustuste korral on soodustus 75%. Haiglaravil viibivatel patsientidel on soodusmäär 100%, kuna haiglasse jõuavad enamasti raskemate terviseprobleemidega patsiendid,” selgitas hüvitamise korda Popilenkov.

Laienevad ravivõimalused ka vähiravis. Tervishoiuteenuste loetellu lisatakse uued haiglaravimid või laiendatakse olemasolevate haiglaravimite kasutust melanoomi, söögitoruvähi, rinnavähi, kolorektaalvähi ja eesnäärmevähi raviks. Tervisekassa hakkab rahastama ka uut rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüsi, mis võimaldab tuvastada, kas pärast kasvaja kirurgilist ravi on patsiendile vajalik teha keemiaravi või võib sellest loobuda.  Seega aitab analüüs vältida ebavajalikust keemiaravist tulenevaid kõrvalmõjusid ning vähendada tervishoiukulutusi keemiaravile.

Kardioloogias hakatakse rahastama uut ajuartereid isoleerivat seadet, mida kasutatakse soonesisese südameklapi paigaldamise protseduuril ja mis takistab protseduuri ajal trombide sattumist ajuarteritesse ennetades seeläbi ajuinfarkti. Seadme kasutamine parandab klapiprotseduuride ohutust ja ravitulemust.

Proktoloogia erialal ehk päraku ja pärasoolehaiguste ravisse lisatakse lumbo-sakraalnärvide elektrilise modulatsiooni seadmed ja nende paigaldamise teenused, mis võimaldavad parandada roojapidamatusega inimeste elukvaliteeti.

Günekoloogia ja uroloogia erialal hakatakse rahastama polüakrüülamiid hüdrogeeli kasutamist kroonilist stressinkontinentsi (füüsilise pingutuse ajal esinev tahtmatu uriinileke) põdevate naiste ravivõimaluste parandamiseks.

Muudetakse ka lastega seotud raviteenuste tingimusi.  Esmase diabeedi diagnoosi saanud lapse puhul tasutakse uuest aastast tema hooldaja voodipäevade eest kuni lapse 16. eluaastani. Seni tasuti hooldaja voodipäevade eest kuni lapse 10. eluaastani. “Muudatus võimaldab ka 10-15 aastastele esmase diabeedi diagnoosi saanud lastele tagada vajaliku hooldaja toe haiglas, kuna selles vanuses laps vajab veel abi, et selgeks õppida insuliini süstimine, toidusüsivesikute arvestamine ja veresuhkru mõõtmine ning jälgimine. Lisaks peab kõik vajalikud baasteadmised omandama ka lapse hooldaja,” selgitas Popilenkov.

Samuti täiendatakse isiksuse uuringule ja kognitiivse funktsiooni uuringule suunamise võimalusi. Seni on nendele uuringutele saanud lapsi suunata vaid psühhiaater, neuroloog või taastusarst. Uuest aastast saab alla 19-aastaseid lapsi uuringutele suunata ka lastearst. Täiendus aitab vähendada ebavajalikke suunamisi eriarstidele, kiirendada laste arenguprobleemide tuvastamist ning sekkumist laste edasise arengu ja vaimse tervise huvides.

Tervisekassa rahastuse alla liikusid ka alkoholitarvitamise häire ennetus- ja raviteenused nii eriarstiabis, perearstiabis kui ka koolitervishoius, mida varasemalt rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Tervise Arengu Instituudi juhitavast programmist. Eriarstiabi muudatus hõlmab alkoholitarvitamise häire raviteenuseid, sh lisanduvad loetellu patsiendi ja lähedase nõustamisteenused alkoholitarvitamise häire korral ja patsiendi juhtumikorralduse teenus.  

2023. aastal investeerib Tervisekassa tervishoiuteenustes loetelu muudatustesse kokku 56 miljonit eurot, millest ligikaudu 5 miljonit moodustavad Tervisekassale esitatud ja rahuldatud muutmisettepanekute alusel loodud uute tervishoiuteenuste kulud.