Üle-eestiline arstide suurkonverents „Kliinik 2015“ tuleb taas

TARTU ÜLIKOOL ja EESTI HAIGEKASSA
Pressiteade 
30. jaanuar 2015

2.–4. veebruaril kogunevad Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse traditsioonilisele meedikute suurkonverentsile „Kliinik 2015“ enam kui 700 tervishoiutöötajat üle Eesti. Konverentsi teemade ampluaa on lai, ulatudes ravijuhendite rakendustegevusest C-hepatiidi, sõltuvushäirete ravi ja laste neuroloogiani.

Tartu ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja Marje Oona sõnul on konverents „Kliinik“ olnud arstkonna iga-aastane oluline enesetäiendamise ja kogemuste jagamise üritus juba 1992. aastast. „Meditsiinitöötajate kõrge huvi konverentsi vastu näitab, et ühine kokkusaamine on vajalik. Konverents annab igapäevatöö kõrvalt võimaluse saada hea üldpilt uutest arengutest Eesti meditsiinis ning loob usaldusväärse õhkkonna, kus kogemusi vahetada,“ rääkis Oona.

Tartu ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse poolt korraldataval konverentsil esinevad ettekannetega paljude erialade juhtivad arstid ja spetsialistid. Avasessioonil käsitleb Eesti haigekassa ravijuhendi rakendamise erinevaid aspekte ja annab ettekannetega kuulajale ülevaate võimalikest ravikvaliteeti toetavatest tegevustest. 

Haigekassa juhatuse liikme Mari Mathieseni sõnul on ravijuhendi rakendamine mitmekülgne ja järjepidev protsess, mis algab juba töörühmas  tõendusmaterjalil põhinevate soovituste koostamisel: „Oluline on ka juhendi valmimise järgselt igakülgne teavitus ja koolitused, samuti tervishoiupersonali tegevust toetavate patsiendijuhendite välja töötamine.“ Mathiesen rõhutas, et eesmärk on saavutada kõigi samasuguse haigusega patsientide sarnane tõenduspõhine käsitlus mistahes raviasutuses Eestis ning kokkuvõttes seeläbi ka parim ravitulemus iga inimese jaoks.

Konverentsil on muuhulgas teemadeks sõltuvushäirete ravi, näokolju piirkonna valud, täppismeditsiin onkoloogias, C-hepatiit ja selle ravi, lasteneuroloogia, soliidorganite transplantatsioon, äge dermatoloogiline haige, neuroloogilised haigused ja autojuhtimine ning funktsioonianomaaliate ravi meeskonnatööna.

Kliinilise meditsiini doktorikooli sessioonis esitatakse TÜ arstiteaduskonna doktorantide teadustöö tulemusi ning räägitakse teadustöö väljundist praktilises meditsiinis. 

„Kliinik 2015“ toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2) 2.–4. veebruarini 2015.

 Täpne kava aadressilt http://www.med.ut.ee/et/taiendusope/taienduskonverents-kliinik.

Konverentsi otseülekannet saab jälgida UTTV vahendusel www.uttv.ee.

 

Lisainfo: dr Marje Oona, 
Tartu ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja, 
tel: 731 9212, e-post: marje.oona [at] ut.ee (marje[dot]oona[at]ut[dot]ee).