TÜ arstiteaduskonna aastapäeval keskenduti tervishoiuteenuste kvaliteedile

9. ja 10. oktoobril tähistas TÜ arstiteaduskond 382. aastapäeva. Esimesel päeval toimuval teaduskonverentsil pidas akadeemilise loengu peptilise haavandi verejooksu kirurgiast professor Ants Peetsalu. Teisel päeval toimuval konverentsil lahati üheskoos haigekassaga tervishoiuteenuste kvaliteedi küsimusi.

„Arstiteaduskond on üks vähestest Tartu ülikoolis, mis tähistab oma aastapäeva eraldi teaduskonverentsiga,“ sõnas arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf. Starkopf viitas, et õppejõudude, teadlaste ja üliõpilaste avaldatud teesid „Eesti Arsti“ lisas on traditsiooniliselt arvukad, kõrgetasemelised ning näitavad aktiivset tegevust mitmetes meditsiini teadussuundades. „Aga ülikool ei ole mitte ainult õppe- ja teadustöö. Meil on oluline roll mitmetes ühiskonnaelu segmentides. Reedel ootame tervishoiu arvamusliidreid arutelule, kuidas parimal viisil jälgida ja parandada tervishoiu kvaliteeti Eestis,“ kutsus Starkopf osalema.

9. oktoobril toimus biomeedikumi auditooriumis teaduskonverents, mille avas akadeemilise loenguga „Peptilise haavandi verejooksu kirurgia:  minevik ja tänapäev“ Tartu ülikooli kirurgiliste haiguste professor Ants Peetsalu. Päeva jooksul esinesid suuliste ettekannete ja posteresitlustega teadurid, õppejõud, arst-residendid, doktorandid ja üliõpilased.

10. oktoobril toimus A. Linkbergi nimelises auditooriumis arstiteaduskonna ja Eesti haigekassa ühiskonverents „Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamine – kas teoreetiline või praktiline vajadus?“.

Esimesel sessioonil „Tervishoiukvaliteedi hindamine Eestis – hetkeseis ja tulevikusuunad“ rääkis arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf teaduskonna rollist tervishoiukvaliteedi alases tegevuses, Tanel Ross Eesti haigekassast kõneles aga haigekassa rollist kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamisel ravikindlustatule. Kvaliteedihindamisest rääkisid kirurgiakliiniku professor Peep Talving ja Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) doktor Jaan Tepp ning tervishoiuteenuste kvaliteedist patsiendi vaatenurgast jagas kogemusi Marianne Kuzemtsenko Eesti autismiühingust.

Teisel sessioonil „Ravijuhendi ja kliinilised auditid tervishoiu kvaliteedi tagamisel“ rääkis ravijuhendi koostamisest Eestis arstiteaduskonna prodekaan, TÜ sisekliiniku professor Margus Lember ning kogemustest ravijuhendi „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“ koostamisel kõnelesid dr Mari Meren PERHist ning dotsent Marje Oona TÜ peremeditsiini kliinikust. Praktilisi kogemusi jagas ka dr Indrek Rätsep PERHist. Kvaliteedihindamisest perearstiabi kontekstis rääkis peremeditsiini professor Ruth Kalda. Kliiniliste auditite metoodikast andis ülevaate TÜ närvikliiniku dotsent Janika Kõrv ning residentide kogemustest auditeerimisprotsessis osalemisest jagas dr Aidi Adamson Tartu ülikoolist.

Konverentsile järgnes arstiteaduskonna dekaani Joel Starkopfi vastuvõtt TÜ muuseumi valges saalis. Vastuvõtul anti kätte Tartu ülikooli arstiteaduskonna medalid anatoomia instituudi lektor, emeriitdotsent Aade Liigantile ja vanemassistent Hannes Tomuskile. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt anti emeriitprofessor Arne Lepale tänukiri 2013. a ilmunud parima eestikeelse kõrgkooliõpiku eest. Lisaks anti üle SA TÜ kliinikumi teadustöö preemia, emeriitprofessor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fondi stipendium, Eesti ravimitootjate liidu stipendium ja preemiad teaduskonverentsi parimatele.

Konverents on salvestatud ja seda on võimalik ka järelvaadata. 
Järelvaatamine: I sessioon ja II sessioon.