TÜ arstiteaduskonna aastapäeval keskendutakse tervishoiuteenuste kvaliteedile

TARTU ÜLIKOOL
Pressiteade
8. oktoober 2014

9. ja 10. oktoobril tähistab TÜ arstiteaduskond 382. aastapäeva. Esimesel päeval toimuval teaduskonverentsil peab akadeemilise loengu peptilise haavandi verejooksu kirurgiast professor Ants Peetsalu. Teisel päeval toimuval konverentsil lahatakse üheskoos haigekassaga tervishoiuteenuste kvaliteedi küsimusi.

„Arstiteaduskond on üks vähestest Tartu ülikoolis, mis tähistab oma aastapäeva eraldi teaduskonverentsiga,“ sõnas arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf. Starkopf viitas, et õppejõudude, teadlaste ja üliõpilaste avaldatud teesid „Eesti Arsti“ lisas on traditsiooniliselt arvukad, kõrgetasemelised ning näitavad aktiivset tegevust mitmetes meditsiini teadussuundades. „Aga ülikool ei ole mitte ainult õppe- ja teadustöö. Meil on oluline roll mitmetes ühiskonnaelu segmentides. Reedel ootame tervishoiu arvamusliidreid arutelule, kuidas parimal viisil jälgida ja parandada tervishoiu kvaliteeti Eestis,“ kutsus Starkopf osalema.

9. oktoobril algusega kell 9 toimub biomeedikumi (Ravila 19) auditooriumis 1006 teaduskonverents, mille avab akadeemilise loenguga „Peptilise haavandi verejooksu kirurgia:  minevik ja tänapäev“ Tartu ülikooli kirurgiliste haiguste professor Ants Peetsalu. Päeva jooksul esinevad suuliste ettekannete ja posteresitlustega teadurid, õppejõud, arst-residendid, doktorandid ja üliõpilased.

10. oktoobril algusega kell 10 toimub A. Linkbergi nimelises auditooriumis (Puusepa 8) arstiteaduskonna ja Eesti haigekassa ühiskonverents „Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamine – kas teoreetiline või praktiline vajadus?“.

Esimesel sessioonil „Tervishoiukvaliteedi hindamine Eestis – hetkeseis ja tulevikusuunad“ räägib arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf teaduskonna rollist tervishoiukvaliteedi alases tegevuses, Tanel Ross Eesti haigekassast kõneleb aga haigekassa rollist kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamisel ravikindlustatule. Kvaliteedihindamisest räägivad kirurgiakliiniku professor Peep Talving ja Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) doktor Jaan Tepp ning tervishoiuteenuste kvaliteedist patsiendi vaatenurgast jagab kogemusi Marianne Kuzemtsenko Eesti autismiühingust.

Teisel sessioonil „Ravijuhendi ja kliinilised auditid tervishoiu kvaliteedi tagamisel“ räägib ravijuhendi koostamisest Eestis arstiteaduskonna prodekaan, TÜ sisekliiniku professor Margus Lember ning kogemustest ravijuhendi „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“ koostamisel kõnelevad dr Mari Meren PERHist ning dotsent Marje Oona TÜ peremeditsiini kliinikust. Praktilisi kogemusi jagab ka dr Indrek Rätsep PERHist. Kvaliteedihindamisest perearstiabi kontekstis räägib peremeditsiini professor Ruth Kalda. Kliiniliste auditite metoodikast annab ülevaate TÜ närvikliiniku dotsent Janika Kõrv ning residentide kogemustest auditeerimisprotsessis osalemisest jagab dr Aidi Adamson Tartu ülikoolist.

Konverentsile järgneb kell 18 arstiteaduskonna dekaani Joel Starkopfi vastuvõtt TÜ muuseumi valges saalis. Vastuvõtul antakse kätte Tartu ülikooli arstiteaduskonna medalid anatoomia instituudi lektor, emeriitdotsent Aade Liigantile ja vanemassistent Hannes Tomuskile. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt antakse emeriitprofessor Arne Lepale tänukiri 2013. a ilmunud parima eestikeelse kõrgkooliõpiku eest. Lisaks antakse üle SA TÜ kliinikumi teadustöö preemia, emeriitprofessor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fondi stipendium, Eesti ravimitootjate liidu stipendium ja preemiad teaduskonverentsi parimatele.

Arstiteaduskonna aastapäevaüritustega ja põhjalikuma programmiga tutvu lähemalt nende kodulehel.

Lisainfo: Tuuli Ruus, arstiteaduskonna dekanaadi juhataja, tel: 7375 325, e-post: tuuli.ruus [at] ut.ee (tuuli[dot]ruus[at]ut[dot]ee).

 

Virge Tamme, Tartu ülikooli pressiesindaja
tel: + 372 737 5683, 58 155 392
e-post: virge.tamme [at] ut.ee (virge[dot]tamme[at]ut[dot]ee)