Töövõimetuslehtede väljamaksmine viibib neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris 2017

Anname teada, et 2017. aasta alguses viibib töövõimetuslehtede väljamaksmine neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris 2017.

Töövõimetushüvitist arvutatakse 2016. aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mille andmed edastab haigekassale maksu- ja tolliamet. Hüvitise maksmine viibib seoses maksu- ja tolliameti 2016. aasta tuludeklaratsioonide menetlemisega. 2016. aasta andmeid ei saa enne kokku, kui detsembrikuu deklaratsioonid on 10. jaanuariks esitatud maksu- ja tolliametile ja nende baasilt info edastatud omakorda haigekassale.

Haigekassa alustab hüvitiste väljamaksetega siis, kui  maksu- ja tolliamet edastab haigekassale informatsiooni 2016. aasta deklaratsioonide töötlemise lõpetamisest. Teavitame Teid väljamaksete alustamisest meie kodulehekülje vahendusel.

Viivitus ei mõjuta 2016. aastal alanud töövõimetuslehtede hüvitise maksmist.

Haigekassa palub võimalike ebamugavuste pärast vabandust.