Töövõimetuslehtede maksmisest 2023. aastal 

haigestumine

Sel aastal toimub töövõimetuslehe maksmises mitmeid muudatusi, mis puudutab töötavaid inimesi haigestumise korral: jaanuari alguses haiguslehe võtnud inimestele viibib töövõimetuslehe väljamaksmine, haiguspäevade hüvitamine jätkub teisest päevast ja riigiportaalis saab nüüd töövõimetuslehe väljavõtet teha. 

Töövõimetushüvitiste maksmine  viibib  

Sarnaselt varasematele aastatele, viibib ka 2023. aasta alguses töövõimetuslehtede väljamaksmine ravikindlustatud inimestele, kelle töövabastusperiood algab  jaanuari alguses. Hüvitise maksmine viibib seoses Maksu- ja Tolliameti 2022. aasta tuludeklaratsioonide menetlemisega. 

„Töövõimetushüvitist arvutatakse eelneva aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mille andmed edastab Tervisekassale Maksu- ja Tolliamet. Neile, kes on jäänud töövõimetuslehele selle aasta jaanuaris, alustame hüvitiste väljamaksetega kohe kui maksu- ja tolliamet lõpetab möödunud aasta deklaratsioonide töötlemise. Prognoosime, et väljamakseid saame tegema hakata jaanuari keskpaigast, “ selgitas Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard.   

Viivitus ei mõjuta 2022. aastal alanud töövõimetuslehtede hüvitise maksmist. 

Jätkub haiguspäevade hüvitamine teisest päevast  

2023. aastal jätkub ka haiguspäevade teisest päevast hüvitamine kuni 30. juunini.  2021. aasta algusest kehtima hakanud haigushüvitiste maksmise ajutise korra järgi on esimene haiguspäev töötaja omavastutusel, tööandja maksab hüvitist teisest kuni viienda ning Tervisekassa alates kuuendast haiguspäevast. Varem ei saanud töötaja esimeste haiguspäeva eest hüvitist, kuna tööandja maksis hüvitist alates neljandast kaheksanda päevani ja Tervisekassa alates üheksandast päevast. 

„Tänu sellele, et haiguspäevade hüvitamist jätkatakse teisest päevast, saab ravikindlustatud inimene ennast rahulikult kodus ravida ega pea haigena tööle minema või  kartma, et kodusel ravil kaotaksid nad mitme päeva sissetuleku. Statistika näitab, et poole aasta jooksul väljastatakse haiguslehti umbes 200 tuhandele inimesele. Hinnanguliselt nõuab selline haiguspäevade hüvitamise kord ravikindlustuse eelarvest 16 miljonit lisaeurot,“ rääkis Banhard.  

"Tööandjate ja töötajate jaoks jätkub töövõimetuslehtede hüvitamine sujuvalt ning tööandjad hetkel mingeid ümberkorraldusi oma palgaarvestussüsteemis tegema ei pea," kinnitas Banhard. 

Riigiportaalist saab töövõimetuslehe väljavõtet teha  

Sellest aastast on inimestele töövõimetuslehe väljavõte paremini kättesaadav. Kui siiani sai väljavõtte kätte ainult Tervisekassa klienditeeninduse tööaegadel, siis nüüd saavad inimesed seda teha eesti.ee teenuses „Töövõimetuslehed“  endale sobival ajal, vajutades töövõimetuslehe juures nupule “Loo väljavõte”.   

Töövõimetushüvitised aeguvad kolme aasta jooksul 

Tervisekassa poolt makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul. See tähendab, et 2023. aastal saab töövõimetushüvitisi välja maksta veel 2020, 2021 ja 2022. aasta eest.  “Kui inimene ei ole kolme aasta jooksul oma andmeid meile edastanud või neid ise riigiportaalis uuendanud, siis kaob tal ka õigus ootel olnud rahale,” kinnitas Banhard. 

Paraku puuduvad Tervisekassal töövõimetushüvitiste väljamaksmiseks jätkuvalt paljude inimeste õiged pangakonto andmed.  “Oleme igal aastal selle probleemiga aktiivselt tegelnud, teinud avalikke üleskutseid ja saatnud inimestele korduvaid teavitusi läbi riigiportaali, et õiged kontoandmed kätte saada ja maksed ära teha,” tõdeb Banhard, kelle hinnangul oleks andmevahetus tulevikus lihtsam, kui Tervisekassa saaks andmed otse tööandjate kaudu kätte. “Töötaja töövõimetuslehe kinnitamisel saab tööandja teate, kui tema töötajal puuduvad kontoandmed Tervisekassa süsteemis,” selgitas Banhard.