Tervishoiuvaldkonna kollektiivleping sai allkirjad

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastavad täna uue kollektiivlepingu, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes.

Esmatähtsaks peavad kollektiivlepingu pooled kvaliteetse arstiabi kättesaadavust kõigile patsientidele. Paremad tingimused ja stabiilsem töökeskkond motiveerivad arste ja õdesid Eestis töötama.

„Puhkepäevadel ja öösiti töötame tihtipeale perega koosolemise ja oma tervise arvel. On hea meel, et selle hüvitamise vajalikkust mõistavad ka tööandjad,“ rääkisid õdede ja hooldajate esindajad Gerli Liivet ja Iivi Luik.

Tervishoiutöötajad ja tööandjad tunnustavad hea koostöö eest läbirääkimistel tervise- ja tööministrit ja haigekassa juhte.

„Läbirääkimiste kultuur on tunduvalt paranenud ja kollektiivleping muutunud tööelu loomulikuks osaks,“ tõdes arstide liidu president Jaan Sütt.

„Inimeste vahelised suhted on tervishoiu nurgakivi. Kollektiivlepingu läbirääkimised aga eksam, mille edukas läbimine on oluline mitte ainult osalejate, vaid ka patsientide jaoks. Olen päris kindel, et tulemus on kõigile osapooltele positiivne,“ võttis protsessi kokku haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.