Tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks saab ettepanekuid esitada kuni detsembri lõpuni

Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse kord aastas vastavalt vajadusele ja ravikindlustuse seadusele. Loetelu muutmiseks saavad ettepanekuid teha nii arstlikud erialaseltsid, tervishoiuteenuse osutajate ühendused kui ka haigekassa.

Käesolevalt juhime tähelepanu sellele, et ettepanekuid tervishoiuteenuste loetellu muutmiseks saab haigekassale esitada kuni 31. detsembrini 2015. Ettepaneku menetlemine toimub 2016. aasta jooksul.

Üldinfo tervishoiuteenuste loetelust ja selle muutmisest

Ettepanekute esitamiseks vajalik informatsioon ja vormid

Ettepanekud palume saata aadressil kadri.popilenkov [at] haigekassa.ee (kadri[dot]popilenkov[at]haigekassa[dot]ee) või info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)