Tervisesüsteem tegeleb koroonaviiruse edasise leviku tõkestamisega

Terviseamet kinnitas täna, 27. veebruaril Eestis esimese COVID-19 haigusjuhtumi. Haigestunu viibib Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus ja terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega. Viiruse edasist levikut tõkestatakse vastavalt terviseameti juhistele.

„Haigestunu on Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all ja terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega. Meie raviasutused ja kõik pädevad ametkonnad on saanud juhised ja neil on valmisolek vajadusel tegutseda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuma kiirabi helistades hädaabinumbril 112.”

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on tavapäraste hügieeninõuete järgimine – käte pesemine ja hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine. Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta koheselt ühendust arstiga ning teavitada teda möödunud reisist.

Koroonaviirust tasub kahtlustada siis, kui on olemas nii äsjane reisikogemus haiguse levikupiirkonnast kui ka haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Eesti Haigekassa juhi Rain Laane sõnul on haiguslehe väljastamine põhjendatud juhul, kui inimene on viibinud riskipiirkonnas, olnud kontaktis viiruse kandjaga või tal esinevad haigussümptomid. "Kui arst peab haiguse kahtluse korral patsiendile vajalikuks kodust ravi või jälgimist, siis väljastab ta haiguslehe või lapsevanemale lapsega koju jäämiseks hoolduslehe. Töövõimetuslehe alusel maksab haigekassa haigus- ja hooldushüvitist tavapäraselt nii nagu teiste haiguste korral," selgitas haigekassa juht Rain Laane.

Terviseamet hoiab Eesti elanikke ja teisi riigiasutusi viiruse leviku ja meid mõjutavate arengutega kursis, täiendab oma kodulehekülge värskete andmetega. Terviseamet on edastanud käitumisjuhised kõigile Eesti raviasutustele ja pädevatele riigiasutustele.

„Esimese Covid-19 juhtumiga oli näha, et Eesti tervishoiutöötajad oskavad koroonaviiruse kahtluse puhul operatiivselt tegutseda. Inimene ja temaga kaasas olnud laps viidi kõiki ettevaatusabinõusid järgides koheselt Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikusse jälgimisele, haigega kokku puutunud inimestega võttis Terviseamet ühendust,“ ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. „Koroonaviiruse jõudmine Eestisse oli tõenäoline. Nüüd on oluline tõkestada viiruse kohalikku levikut. Selleks on kõige olulisem kiire infovahetus ning tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine nii elanikkonnale, tervishoiutöötajatele kui kõikidele teistele seotud asjaosalistele.“

Valitsus moodustas koroonaviiruse leviku takistamiseks töörühma, mida juhib sotsiaalminister. Valitsuse moodustatud töörühm kogunes sotsiaalministeeriumis täna, 27. veebruaril kell 15. Töörühma ülesanne on esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud riigipiiril rakendatavate abinõude kohta 28. veebruaril kella 10ks.

  • Lähemalt loe viiruse leviku, sümptomite ja käitumisjuhiste kohta terviseameti veebilehel: www.terviseamet.ee