Tervisekassaks saamise teekond

Peaminister Jüri Ratas ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut avaldasid täna toetust haigekassa nime muutmisele, mis kujuneb kavandatust oluliselt odavamaks. Nimevahetusele kulub maksimaalselt 48 880 eurot ja see kaetakse haigekassa tegevuskuludest ega mõjuta kuidagi inimeste raviks mõeldud ravikindlustuse eelarvet.

Haigekassa nime muutmine on vajalik, kuna muudame oma tegevust ka majas sees. Oleme viimasel paaril aastal võtnud üha selgema suuna personaalsemale suhtlusele, et aidata iga Eesti inimest just tema tervisega seotud küsimustes. Meie oluline prioriteet on inimeste hea tervis ja tervislik eluviis, selleks toetame igal aastal üha rohkem haiguste ennetust, tervise edendamist ja haigekassa e-arengut.

Ennetuse eelarve kasvas aastaga üle 30% ja see jätkub ka edaspidi. Kasvava numbri taga on mitmed olulised tegevused: vähi sõeluuringud, koolitervishoid, laste ja nende emade terviseuuringud, krooniliste haiguste jälgimine. Tänu tervisekeskuste loomisele saame aina rohkem inimeste tervise toetamiseks ja haiguste ennetamiseks kaasata perearste. Tervisekeskuses annavad nõuandeid õde, ämmaemand ja tulevikus vaimse tervise õde.

Aasta alguses võtsime üle osa Terviseameti ülesannetest ning uuest aastast on meie vastutada mitmed Tervise Arengu Instituudi teenused, mis on eelkõige suunatud tervise hoidmisele. Terviseamet, Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut on meile usaldanud näiteks vastutuse kehavälise viljastamise, kiirabi, vastumürkide, HIVi ja AIDSi ravikonsiiliumi töö eest. 

Eelnevat kokku võttes – haigekassa tänane nimi iseloomustab ühte võimalikku osa inimese elust ehk haigestumist ja on liigselt kinni haiguse mõistes. Me ei tegele ainult haigete inimeste ravi rahastamisega, vaid meie jaoks on oluline ka tervise hoidmine. Meie eesmärk on pakkuda tervisekindlustust, mis annab kõikidele inimestele turvatunde, et nende hea tervise eest seistakse ja nende tervisemured lahenevad.