Tervisekassa rahastatavate ravimite nimekiri laieneb taas

Alates uuest aastast rahastab Tervisekassa mitmeid uusi haigla- ja retseptiravimeid. Lisaks tekib arstidel võimalus kasutada olemasolevaid ravimeid uutel näidustustel ja rohkemate patsientide raviks. 2024. aastal kujuneb Tervisekassa haigla- ja retseptiravimite eelarveks ligi 310 miljonit eurot.

Muudatuste tulemusel laienevad migreeni, hulgiskleroosi, trombotsütopeenia, astma, atoopilise dermatiidi, Mitte-Hodgkini lümfoomi, südamepuudulikkuse, kroonilise neeruhaiguse, kasvuhomooni puudulikkuse ning polüüpidega nina ja ninakõrvalurgete põletiku ning erinevate vähipaikmete ravivõimalused.

Hüvitatakse uusi  soodus- ja haiglaravimeid

Ühe olulisema uuendusena hakkab Tervisekassa rahastama kroonilise migreeni bioloogilist ravimit Ajovy. Muudatus mõjutab sadu patsiente ja võtab Tervisekassa eelarvest 200 000 eurot aastas.

Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliiniku juhataja ja neuroloog  Pille Taba sõnul on migreen on kõige enam elukvaliteeti alandav neuroloogiline haigus, seejuures on kõige raskemaks vormiks krooniline migreen, mille puhul inimene kannatab peavalude all vähemalt 15 päeva kuus.

„Seni on patsiendid abi saanud suukaudsest ravist ja botulismitoksiini süstidest, mis tähendab patsiendi jaoks iga kolme kuu järel 31 süsti pea- ja kaelapiirkonda. Ajovy puhul tuleb teha vaid üks nahaalune süst kord kuus, mis on patsientidele palju mugavam ja talutavam,“ tõdes Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

„Monoklonaalsete antikehade ravimigrupp on Eestis kasutusel olnud viis aastat, kuid piiranguks on olnud ravi maksumus. Tervisekassa otsus rahastada alates 2024. aastast kroonilise migreeni ravi fremanezumabiga aitab oluliselt kaasa efektiivse ja ohutu ravi kättesaadavusele,“ sõnas dr Pille Taba.

Tervisekassa loetellu lisandub haiglaravim Naglazyme, mida kasutatakse raske ainevahetushaiguse Maroteaux Lamy sündroom ravis. Haiguse levimus Eestis on 0,27:100 000 sünni kohta, haigus põhjustab luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi. Teadaoleval on Eestis üks lapspatsient, kes seda elukestvat ravi vajab. Ravi aastane maksumus Tervisekassale on ca 300 000 eurot.

Uuel aastal paranevad ravivõimalused ka eesnäärme-, kopsu-, rinna-, emakakaelavähki põdevate patsientide jaoks. Samuti hakatakse rahastama immuunravi mitmete kaugelearenenud pahaloomuliste kasvajate korral. Vähiravi muudatused lähevad Tervisekassale maksma 7,5 miljonit eurot. Täpsemalt saab vähiravimite uuenduste kohta lugeda Tervisekassa kodulehelt.

Astma raviks lisandub loetellu uus toimeaine tesepelumab, mis on esmakordne täiendav bioloogiline ravivõimalus mitte-T2 tüüpi raske astmaga patsientidele. Ravimit vajab hinnanguliselt 33 patsienti.

Ühtlasi rahastab Tervisekassa uuest aastast toimeainet tsidofoviir, mida kasutatakse allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise järgsete viirusinfektsioonide ravivalikuna, kui teised ohutumad ravimid toimet ei avalda ja infektsioonist jagu ei saa.  Soodusravimite loetellu lisandub veel toimeaine finerenoon kroonilise neeruhaiguse raviks ning avatrombopaag trombotsütopeenia raviks.

Laienevad ravimite soodustingimused ja tõusevad soodusmäärad

Olulise uuendusena muudab Tervisekassa kladribiini rahastamise tingimusi kroonilise autoimmuunse kesknärvisüsteemi haiguse ehk hulgiskleroosi ravis.

„Siiani on hulgiskleroosi ravis kasutatavat ravimit Mavenclad olnud võimalik kasutada nö kolmanda ravivalikuna ehk siis, kui vaatamata eelnevale ravile kahe erineva toimeainega on patsiendil viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist ägenemist. Neuroloogid on pidanud oluliseks võimalust kõrge efektiivsusega hulgiskleroosi ravimeid teatud patsientidel juba esimese ravivalikuna kaaluda. Uuest aastast ongi see Mavencladi näol võimalik,” rääkis Getter Hark.

„Paindlikkus Sclerosis multiplexi ravivõimaluste laienemisel avardab personaalsemat lähenemist igale patsiendile, seda eesmärki teenib ka kladribiini kasutamise rakendussätete muudatus alates uuest aastast,“ lisas dr Pille Taba.

Tervisekassa laiendas ka olemasolevate kasvuhormooni puudulikkuse raviks mõeldud somatropiini sisaldavate ravimpreparaatide soodustingimusi. Kui siiani olid ravimid 100-protsendilise soodusmääraga hüvitatud lastele kuni kasvutsoonide sulgumiseni ning täiskasvanud ostsid preparaate 50-protsendilise soodustusega, siis uuest aastast hüvitatakse ravimit maksimaalse soodusmääraga ka täiskasvanutele. Kasvuhormooni puudulikkus täiskasvanueas on haruldane ja seotud olulise elukvaliteedi langusega. Muudatus mõjutab 30-40 patsienti ning lisakulu Tervisekassa eelarvele esimesel aastal on ligi 42 000 eurot.

Vajaliku uuendusena tegi Tervisekassa terviseministrile ettepaneku tõsta toimeaineid alirokumab, evolokumab ja inklisiraan sisaldavate preparaatide soodusmäärasid. Neid ravimeid kasutatakse kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia ja südamelihase infarkti järgses ravis.

“Kuivõrd ravimikomisjoni hinnangul on paljud uued ravimid niivõrd kallid, et need ei ole patsiendile 75-90-protsendilise soodusmääraga enam kättesaadavad, pidasime vajalikuks soodustust tõsta.  See muudatus mõjutab vähemalt sadat patsienti,” nentis Getter Hark.

Aasta alguses laienevad ka olemasolevate ravimite hüvitamise tingimused südamepuudulikkuse korral. Ravimit Entresto on edaspidi võimalik kasutada lisaks täiskasvanutele ka lastel ning dapagliflosiini hüvitatakse südamepuudulikkuse näidustusel sõltumata vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni näitajast.

Juba mitmendat aastat tegeleb Tervisekassa bioloogiliste ravimite ületoomisega haiglatest apteegivõrku ning nende ravimite väljakirjutamise tingimuste lihtsustamisega. Muudatuste eesmärk on muuhulgas tagada nende ravimite mugavam kättesaadavus patsientidele. Ühe sellise muudatusena saab jaanuarist apteegivõrgust kättesaadavaks toimeaine dupilumab, mis parandab ravimi kättesaadavust atoopilise dermatiidi ja raske astmaga patsientidel. Lisaks hüvitatakse ravim 100-protsendilise soodusmääraga patsientidele, kellel on polüüpidega nina ja ninakõrvalurgete põletik. Muudatus mõjutab paarisaja patsiendi ravi ja toob esimesel aastal Tervisekassale lisakulu ca 80 500 eurot.