Tervisekassa piirkondlikud koordinaatorid aitavad vaktsineerimist korraldada ka sel sügisel

Tervisekassa piirkondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid edendavad vaktsineerimist COVID-19 viiruse vastu, olles kindel partner kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja teistele asutustele. Eestis tegutseb neli koordinaatorit, kes jagunevad Põhja, Ida, Lõuna ja Lääne piirkondade vahel.

Vaktsineerimiskoordinaatorid jälgivad, et nende piirkondade inimestel oleksid alati ja kõige paremal viisil tagatud vaktsineerimise võimalused COVID-19 viiruse vastu ning kõigil vaktsineerijatel oleks piisavas koguses vaktsiini. Vajadusel korraldatakse vaktsineerimist ka mobiilsete vaktsineerimispunktide abil, mille kohalolek suurtel üritustel oluliselt lihtsustab vaktsineerimist tavainimese jaoks. Koordinaator on Tervisekassa käepikendus oma piirkonnas ja on esmane kontaktisik kohalikele omavalitsustele ja teistele partneritele.

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna spetsialist Hanna Jäe sõnul on Eesti vaktsineerijate võrgustik olemas ja toimib. „Vaktsineerijate võrgustikuga on kaetud terve Eesti, vaktsineerimise teenus on inimestele tagatud igas maakonnas. Meie võrgustiku moodustavad haiglad, perearstid, apteegid ja erapartnerid. Igas piirkonnas töötab ka vaktsineerimiskoordinaator, kelle poole võib alati pöörduda COVID-19 vastu vaktsineerimist puudutavate küsimustega,“ lisas Hanna Jäe.

„Meie piirkonna suuremad asutused alustasid aktiivselt vaktsineerimisega – näiteks korraldab oma töötajatele töökohapõhiseid vaktsineerimishommikuid piirkonna üks suurim ja vastutustundlikum tööandja – Viru Keemia Grupp. Samuti vaktsineeritakse väiksemates linnades, asulates, kaubanduskeskustes ja ka piirkonna suurematel sügislaatadel on plaanis pakkuda vaktsineerimisvõimalust ning konsultatsiooni võimalike vaktsineerimisega kaasnevate murekohtade lahendamiseks. Kevadperioodil olid väga paljud asutused huvitatud Tervisekassa poolt pakutavast lektorteenusest. Julgustan ka praegusel ajal kindlasti asutusi, omavalitsusi ja muid ühiskondlikke organisatsioone panustama ühiskonna teadlikkuse kasvatamisesse nii COVID-19 viirushaiguse, vaktsiinide kui ka üldise tervelt elatud elu osas,“ ütles Ida piirkonna koordinaator Sigrid Mihhailova. Ta lisas, et Ida piirkonnal on omad eripärad ja vaktsineerijad suhtlevad palju individuaalselt vaktsineerima tuleva ja ka selle vajalikkuses kahtleva inimesega.

Tervisekassa tagab vaktsineerijate ja vaktsineerimiskohtade olemasolu kõigis maakondades, nii haiglates kui ka perearstikeskustes. Lisaks on endiselt võimalus tellida vaktsineerija koju, see teenus on mõeldud liikumisraskustega inimestele. Vaktsineerija tellimiseks tuleb võtta ühendust Tervisekassa infotelefoniga 6696630.

Tervisekassas töötavad piirkondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid:
  • Põhja piirkond (Harjumaa, Järvamaa): Kerli Vilk, kerli.vilk [at] hol.ee (kerli[dot]vilk[at]hol[dot]ee); tel 5330 1747
  • Ida piirkond (Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa): Sigrid Mihhailova, sigrid [at] silmaroom.ee (sigrid[at]silmaroom[dot]ee); tel 504 5340
  • Lõuna piirkond (Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa): Merilyn Viin, merilyn.viin [at] vorumaa.ee (merilyn[dot]viin[at]vorumaa[dot]ee); tel 5309 1046
  • Lääne piirkond (Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa): Karmen Vesselov, karmen [at] parnumaa.ee (karmen[at]parnumaa[dot]ee); tel 527 4097