Tervisekassa kutsub naisi varakult sõeluuringule aega broneerima

Tervisekassa juhib sel nädalal algava kampaaniaga naiste tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele. Möödunud aastal osales emakakaelavähi sõeluuringul kõigest 42 protsenti uuringule kutsutud naistest. Sõeluuringus osalejate arvu mõjutasid 2020. aastal Covid-19 pandeemiast tingitud piirangud plaanilises ravis. Ka sel aastal võib aasta lõpus sobiva aja saamine keerukaks osutuda.

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Sõeluuring aitab kasvaja teket ennetada või varakult avastada enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama.

Sõeluuring võib päästa sinu elu!

„Kutsume kõiki naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima,“ sõnas Tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist Made Bambus. „Võimalike rakumuudatuste varajane avastamine on äärmiselt oluline, kuna võimaldab ravi õigeaegselt alustada ning haigust saab sel moel edukamalt ravida – nii võib sõeluuring päästa inimese elu ning hoida tema elukvaliteeti,“ lisas Bambus.

Bambuse sõnul käib emakakaelavähi sõeluuringul aga endiselt liiga vähe naisi. „Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast,“ selgitas Bambus. „Eestis on sõeluuringutel osalemise protsent paraku väiksem – 2020. aastal osales emakakaelavähi sõeluuringul vaid 42,2 protsenti sihtrühma kuuluvatest naistest.“

Bambus lisas, et 2020. aastal mõjutas vähi sõeluuringutel osalemist olulisel määral ka Covid-19 pandeemia, mil sõeluuringus osalejate arv langes piirangute tõttu plaanilises ravis.

Uuringutele on oodatud ka ravikindlustamata naised

Tänavu on kutsutud sõeluuringule kõik naised, kes on sündinud aastatel 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 1991.

Võrreldes varasemate aastatega on sõeluuringute korralduses toimunud kaks olulist muudatust, mis annavad rohkematele naistele võimaluse uuringutes osaleda. Alates 2021. aastast on sõeluuringutele oodatud ka kõik ravikindlustamata naised, kes sünniaasta poolest uuringu sihtrühma kuuluvad.

Samuti on käesolevast aastast oluliselt laiendatud emakakaelavähi sõeluuringu sihtgruppi. Kui varem kutsuti sõeluuringule naisi vanuses 30‒55, siis tänavu laienes sihtrühm koguni kümne aasta võrra ehk emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse nüüdsest 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta järel.

Broneeri aeg kohe!

2021. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised saavad sõeluuringul osaleda kuni 2022. aasta jaanuari lõpuni.

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama. Sihtrühma kuuluvad naised võivad  uuringule registreeruda kohe. Kutse on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed →Saatekirjad). Endale sobiva aja saamiseks meelepärases tervishoiuasutuses, tasub aeg broneerida kohe esimesel võimalusel. Aasta lõpu lähenedes võib sobiva aja saamine osutuda keerukamaks.

Uuringule registreerimiseks saab helistada sobivasse tervishoiuasutusse, kelle kontaktid leiab sõeluuringu kutselt või www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid. Uuendusena teevad sõeluuringuid nüüdsest ka esmatasandi tervisekeskused.

Sõeluuringute kohta saate infot küsida oma perearstilt või haigekassa infotelefonilt 669 6630.

 

Lisateavet sõeluuringute ja emakakaelavähi kohta saab lugeda veebilehelt www.soeluuring.ee.