Tänavu rahastab haigekassa perearstiabi 153 miljoni eurot eest

Sellel aastal rahastab haigekassa perearstiabi enam kui 153 miljoni euro eest, mida on 8 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Seejuures suurendab haigekassa perearstide rahastust 2,9 miljoni euroga väljaspool Tallinnat, Tartut ning neid ümbritsevad omavalitsusi, et tagada arstiabi parem kättesaadavus maapiirkondades.

Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni sõnul on sellel aastal toimunud või tulemas mitmeid uuendusi, mis perearstide tööd toetavad ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavust parandavad.

Perearstide ja eriarstide vahelise e-konsultatsiooni teenuste hulka lisas haigekassa tänavu lastepsühhiaatria. Praeguseks saavad perearstid oma patsiendi tervisemure lahendamiseks eriarstiga konsulteerida 22 erialal. „Aprillist käivitub e-konsultatsiooni teenust ka androloogia erialal,“ ütles Friedemann.

Üle Eesti valmivad jätkuvalt uued tervisekeskused. Friedemanni sõnul avatakse uued tervisekeskused kõikides maakondades peale Põlva, kus mõlemad tervisekeskused on juba valminud. „Haigekassal on plaanis sõlmida üle 20 lepingut uute tervisekeskustega,“ kinnitas esmatasandi teenuste juht.

Haigekassa fookuses on sellel aastal perearstiabi teenuste tagamine maapiirkondades. „Suurendame perearstiabi rahastust väljaspool Tallinna ja Tartut, et perearst oleks jätkuvalt maapiirkonnas kättesaadav. Selle jaoks suuname perearstiabisse täiendavalt 2,9 miljonit eurot,“ kinnitas Friedemann.

Väljaspool Tallinna ja Tartut töötavatele perearstidele, kes mingil põhjusel loobuvad oma nimistust (nt jäävad pensionile), võimaldab haigekassa nüüd lisatasu eest tööle võtta nimistu üleandmise eesmärgil peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti. „See aitab tagada arstiabi järjepidevuse ja lihtsustab enda asemele uue kolleegi leidmist,“ sõnas Friedemann.

Perearstide koormuse leevendamiseks on arstil nüüd võimalik tööle võtta osalise tööajaga teine pereõde.

Arstiabi kättesaadavuse kõrval on haigekassa jaoks sama tähtis ka perearstide kvaliteedisüsteem, mida äsja muudeti. „Perearstide kvaliteedisüsteemi on lisatud indikaatoreid, mis aitavad perearste motiveerida, et nad tegeleks rohkem krooniliste haigete ja laste jälgimisega“, kinnitas haigekassa esmatasandi juht.

Igal aastal on haigekassa hinnanud perearstikeskuste toimimist ja näinud, et orienteeruvalt 200 perearsti vajavad toetamist, et pakkuda patsientidele veelgi kvaliteetsemat tervishoiuteenust. Seetõttu lõi haigekassa perearstikeskustele  mentorlussüsteemi. Toetust vajavat perearsti nõustab kogenud kolleeg, kellega koostöös on võimalik oma tööd paremaks muuta – näiteks kasutada rohkem õdede abi, muuta teenuse osutamine inimkesksemaks jmt. Haigekassa esmatasandi juhi sõnul tegeletakse sel aastal eelkõige detailsema mentorlusprogrammi loomisega ja mentorite koolitamisega ning katsetatakse mõne perearstikeskusega süsteemi toimimist.