Täiskasvanute hambaravi hüvitise lepingute sõlmimine on alanud

Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele tänavu 1. juulist jõustuvat hambaravihüvitist.

Leping ja selle sõlmimiseks vajalik taotlusvorm on kättesaadavad haigekassa kodulehel, leiad need siit. Palume hambaarstidel saata digiallkirjastatud taotlusvorm aadressile hambaravi [at] haigekassa.ee (hambaravi[at]haigekassa[dot]ee)

Lepingut saab sõlmida juba praegu ja see hakkab kehtima alates 1. juulist 2017. Need hambaarstid, kellel juba on haigekassaga laste hambaravi osutamise leping, saavad täiskasvanute ravimise lepingu teha kolmeks aastaks. Nende hambaarstidega, kes täna veel ei ole haigekassa partnerid, sõlmime täiskasvanute hambaravi lepingu üheks aastaks ning kui mõlemad osapooled soovivad, pikendatakse lepingut kahe aasta võrra.

Alates 1. juulist 2017 hakkab haigekassa hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele praegu hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%). Täiskasvanute hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassa lepingupartnerite juures tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.