Statsionaarse õendusabi riigihanke tulemused on selgunud

Eesti Haigekassa juhatus kinnitas eile erasektori tervishoiuasutustele läbi viidud statsionaarse õendusabi hanke tulemused. Uute lepingute aastane maht on üle 7300 ravijuhu ja 14 miljoni euro.

Statsionaarse õendusabi hange on üks 25 Eesti Haigekassa eratervishoiuturule suunatud hankest, mille abil sõlmitakse lepingud nii eriarstiabis, ennetuses kui õenduses. Uus lepinguperiood hakkab kehtima selle aasta 1. oktoobril ja statsionaarse õendusabi maht on edaspidi 3% suurem kui veel kehtival lepinguperioodil.

Eesti Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et oleme jõudnud oma õenduse hankega tulemuseni, kus igasse maakonda, kus ka varasemalt läbi hankepartnerite statsionaarse õendusabi teenust pakuti, on uueks lepinguperioodiks teenuseosutajad olemas.  

„Inimestel on oluline teada, et suures plaanis jätkavad teenuse osutamist juba varasemad ja tuntud tervishoiuasutused. Kaks ettevõtet ei jätka lepingupartnerina, kuid selle teenusemahu katab samas maakonnas olev teine tegija,“ selgitas Tähnas.

Tartu maakonnas ei osalenud hankel SA Peipsiveere Hooldusravikeskus, selle mahu katab alates oktoobrist Tartu maakonnas Elva haigla. Viljandi maakonnas ei ületanud hankes seatud lävendit SA Lõhavere Ravi- ja hoolduskeskus, selle mahu saab hanke tulemusena endale SA Abja Haigla.

Harju maakonda tuli teenuseosutajana juurde Viru Haigla AS, kes on haigekassa varasem lepingupartner Lääne-Viru maakonnas. Harjumaal jätkab teenuse osutamist uuel lepinguperioodil haigekassa hospiitsteenust pakkuv Diakooniahaigla. 

Ülejäänud senistel eratervishoiuteenuse osutajatel on ka algavaks lepinguperioodiks ravijuhud olemas, muutunud on mõneti vaid ravijuhtude maht.

„Oleme sel korral hanke koostanud nii, et esimeseks aastaks jagame kätte teatud hulga ravijuhte ning juba järgmise aasta alguses on võimalik lepingupartneritel mahtu kasvatada. Kui inimesed hindavad teenust kõrgelt ja tahavad lepingupartneri juures käia, siis suurendame meie ka lepingut,“ lisas Tähnas.

Statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.

Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks. Hooldushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Lisaks haigekassa hanke lepingupartneritele osutavad statsionaarse õendusabi teenust ka haiglavõrgu arengukava haiglad üle Eesti.