Soodusravimite nimekirja lisatakse uusi ravimeid

Alates aprillist lisandub soodusravimite loetellu mitmeid 50-100% soodustusega uusi ravimeid, mida haigekassa hakkab inimestele kompenseerima. Uute ravimipreparaatide lisamine nimekirja teeb ravi kättesaadavamaks ja taskukohasemaks mitmesajale inimesele igas kvartalis. 

Loetellu lisatakse odavamaid või sama hinnaga ravimipreparaate, tänu millele laieneb patsiendi valikuvõimalus. Nende seas on näiteks geneerilised ravimid depressiooni-,  kõrgvererõhktõve- ja vähiraviks. Kokku kehtestatakse uued piirhinnad 13 toimeainele.

Soodusravimite nimekirjas on ka seitse uut ravimit, mille üle käisid läbirääkimised eelmisel aastal. Loetellu lisatakse näiteks ravimid teist tüüpi diabeedi, kopsuvähi, rinnaangiini, ja hemotoloogilise haiguse raviks. Uute ravimite eelarvemõju on hinnanguliselt 800 000 eurot.

Soodusravimite nimekirja lisatakse järgmised uued ravimid:

  • ertugliflosiini sisaldavad ravimid Steglatro ja Stegluromet, mis on mõeldud teist tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidele;
  • semaglutiidi sisaldav süstitav Ozempici lahus, mis on mõeldud teist tüüpi diabeedi raviks neile, kellele suukaudsed diabeediravimid ei sobi või pole efektiivsed;
  • vilanterool, umeklidiinium ja flutikasoonfuroaat kombinatsioonravim Trelegy Ellipta, mida kirjutatakse välja raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele.
  • ranolasiinil põhinev Ranexa kroonilise stabiilse stenokardiaga patsientidele, kellel esinevad varasemale ravile vaatamata rinnus valuhood rinnus ja kellele operatsioon on vastunäidustatud. Eesti Kardioloogide Seltsi hinnangul vajab ravi ranolasiiniga umbes 300 patsienti, millest lähtuvalt võib tekkida lisakulu haigekassa ravimihüvitiste eelarvele kuni 175 000 eurot aasta kohta.
  • midostauriinil põhinev Rydapt, mida kirjutatakse välja esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja kindla geenimutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos tavalise keemiaraviga. Ravimpreparaatide RYDAPT lisamisega soodusravimite loetellu võib tekkida lisakulu haigekassa ravimihüvitiste eelarvele kuni 265 000 eurot aasta kohta. 
  • osimertiniibil põhinev Tagrisso, mida kirjutatakse välja lokaalselt levinud või metastaatilise kindla geenimutatsiooniga kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi tavapäraste ravimitega. Ravimit TAGRISSO vajavad kümmekond patsienti aastas ja selle ravimi lisamisega soodusravimite loetellu võib tekkida lisakulu haigekassa ravimihüvitiste eelarvele kuni 300 000 eurot.
  • laiendati imatiniibi sisaldavate ravimite kasutusvõimalust teatud tüüpi hematoloogiliste kasvajate ravis. Erialaekspertide hinnangutest lähtuvalt võib vajada ravi kuni 3 patsienti aastas, millest lähtuvalt kaasneb lisakulu haigekassa ravimihüvitiste eelarvele kuni 42 633 euro ulatuses.