Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. juulist 2015

25. juunil k.a. allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. juulist 2015.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

 • toimeainet glatirameeri sisaldav ravimpreparaat COPAXONE süstelahus süstlis 40mg/ml 1ml N12, millele kehtestatakse 100% soodusmäär järgmistel väljakirjutamistingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi (G35) raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks;
 • toimeainet epinefriin sisaldavad ravimpreparaadid EPIPEN süstelahus pen-süstlis 150mcg/0,3ml 2ml N1 ja EPIPEN süstelahus pen-süstlis 300mcg/0,3ml 2ml N1, mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmäära korral on järgmised: ravimi esmase väljakirjutamise õigus allergoloog-immunoloogil, pediaatril ja pulmonoloogil anafülaktiliste reaktsioonide raviks (L50.0, T78.0, T78.2, T78.3, T80.5, T80.6, T88.2, T88.6).

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

 •  sisaldavad ravimpreparaadid XIGDUO 5mg/850mg õhukese polümeerikattega tablett N56 ja XIGDUO 5mg/1000mg õhukese polümeerikattega tablett N56, mille väljakirjutamise tingimused 75% soodusmäära korral on järgmised: E11 ja E14 kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI≥30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Muudetakse loetelus olevate ravimite väljakirjutamise tingimusi:   

 • muudetakse toimeainet eltrombopaag sisaldava ravimpreparaadi REVOLADE õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, kehtestades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil idiopaatilise trombotsütopeenia raviks patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl (D69.4)
 • muudetakse toimeainet metüülfenidaat ja atomoksetiin sisaldavate ravimpreparaatide CONCERTA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 54mg N30, CONCERTA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 36mg N30, CONCERTA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 18mg N30, MEDIKINET XL 5MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 5mg N30, MEDIKINET XL 10MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 10mg N30, MEDIKINET XL 20MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 20mg N30, MEDIKINET XL 30MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 30mg N30, MEDIKINET XL 40MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 40mg N30, STRATTERA kõvakapsel 100mg N28, STRATTERA kõvakapsel 80mg N28, STRATTERA kõvakapsel 60mg N28, STRATTERA kõvakapsel 40mg N28, STRATTERA kõvakapsel 25mg N28, STRATTERA kõvakapsel 18mg N28 ja STRATTERA kõvakapsel 10mg N28 väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus 75% soodusmääraga järgmiselt:
 • Täiendatud väljakirjutamise tingimused metüülfenidaati sisaldavate ravimite korral on:

1) ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (vähemasti kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega (F90.0-90.1); 2) ravimi esmase väljakirjutamise õigus psühhiaatril vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul (F90.0-90.1).

 • Täiendatud väljakirjutamise tingimused atomoksetiini sisaldavate ravimite korral on:

1) ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (vähemasti kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid (F90.0-90.1); 2) ravimi esmase väljakirjutamise õigus psühhiaatril vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul (F90.0-90.1)

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 1. pregabaliin (epilepsia, neuropaatilise valu ja ärevushäire ravim);
 2. sumatriptaan (migreeni ravim);
 3. terbinafiin (seeninfektsiooni vastane ravim);
 4. östradiool (paikne ravim östrogeenide puuduse korral).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 1. duloksetiin (depressiooni, ärevushäire ja neuropaatilise valu ravim);
 2. metformiin (II tüüpi diabeedi ravim);
 3. metüülfenidaat (aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:    

 1. glargiin-insuliin (diabeedi ravim);
 2. glatirameer (hulgiskleroosi ravim);
 3. fentanüül (tugevatoimeline valuvaigisti läbilöögivalu raviks);
 4. kaltsitriool (kõrvalkilpnäärme või neerufunktsiooni häirest tingitud D-vitamiini vaeguse raviks);
 5. kvetiapiin (depressiooni, bipolaarse häire ja psühhootiliste häirete ravim);
 6. levodopa+karbidopa+entakapoon (Parkinsoni tõve ravim);
 7. metadoon (tugevatoimeline valuvaigisti);
 8. pramipeksool (Parkinsoni tõve ravim);
 9. toitained ilma fenüülalaniinita (fenüülketonuuria ravim)

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

 • aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARISPPA tablett 15mg N60 ja ARISPPA tablett 30mg N30;
 • bosentaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BOSENTAN NORAMEDA 125MG õhukese polümeerikattega tablett 125mg N56 ja BOSENTAN NORAMEDA 62,5MG õhukese polümeerikattega tablett 62,5mg N56;
 • budesoniid+formoterool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BUFOMIX EASYHALER inhalatsioonipulber 160mcg+4,5mcg annuses 120 annust ja BUFOMIX EASYHALER inhalatsioonipulber 320mcg+9mcg annuses 60 annust;
 • follitropiin (alfa, beeta); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BEMFOLA 75RU/0,125ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 150RU/0,25ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 225RU/0,375ml süstelahus pen-süstlis N1, BEMFOLA 300RU/0,5ml süstelahus pen-süstlis N1 ja BEMFOLA 450RU/0,75ml süstelahus pen-süstlis N1;

Erinevalt määruse eelnõust ei kehtestata piirhinda toimeainele kapetsitabiin 1. aprillist 2015. a, tulenevalt jätkuvast patendivaidlusest.

 • duloksetiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DULSEVIA gastroresistentne kõvakapsel 30mg N30 ja DULSEVIA gastroresistentne kõvakapsel 60mg N30;
 • metüülfenidaat; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CONCERTA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 54mg N30, MEDIKINET XL 5MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 5mg N30, MEDIKINET XL 10MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 10mg N30, MEDIKINET XL 20MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 20mg N30, MEDIKINET XL 30MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 30mg N30 ja MEDIKINET XL 40MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 40mg N30;
 • pregabaliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRAGIOLA kõvakapsel 75mg N14, PRAGIOLA kõvakapsel 75mg N56, PRAGIOLA kõvakapsel 150mg N14, PRAGIOLA kõvakapsel 150mg N56 ja PRAGIOLA kõvakapsel 300mg N14;
 • kaltsitriool; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROCALTROL pehmekapsel 0,25mcg N30 (First Pharma OÜ);
 • salmeterool+flutikasoonpropionaat; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AIRFLUSAL FORSPIRO 50mcg+250mcg/annuses 60 annust N1 ja AIRFLUSAL FORSPIRO 50mcg+500mcg/annuses 60 annust N1;
 • levodopa+karbidopa+entakapoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 75+18,75+200mg N100, LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100+25+200mg N100, LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150+37,5+200mg N100 ja LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 200+50+200mg N100;

Erinevalt määruse eelnõust lisatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu ravimpreparaadi DULSEVIA pakendid suurusega N30, mitte N28.

Erinevalt määruse eelnõust ei kehtestata ravimpreparaatidele toimeainega glargiin-insuliin piirhindasid alates 1. juulist, kuna kõik piirhinna piiresse jäävad pakendid ei jõua selleks tähtajaks hulgimüüki. Piirhinnad kehtestatakse alates 1. oktoobrist 2015.

metformiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on METFORMIN SANDOZ 850 tablett 850mg N120, METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500mg N120, METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850mg N120 ja METFORMIN-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N120;

 • pramipeksool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,52mg N30, OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,05mg N30, OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2,1mg N30 ja OPRYMEA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 3,15mg N30
 • sumatriptaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SUMATRIPTAN ACTAVIS tablett 50mg N6, SUMATRIPTAN ACTAVIS tablett 100mg N6 ja CINIE 100MG tablett 100mg N6 (First Pharma OÜ);
 • terbinafiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TERBINAFIN ACTAVIS tablett 250mg N28 ja TERBINAFIN ACTAVIS tablett 250mg N56;
 • toitained ilma fenüülalaniinita; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PKU SQUEEZIE 85g manustamisvalmis toitainesegu N30, PKU Lophlex LQ Juicy 10 berries (60x62,5ml), PKU Lophlex LQ Juicy 20 berries (30x125ml), PKU Lophlex LQ Juicy 10 tropical (60x62,5ml) ja PKU Lophlex LQ Juicy 20 tropical (30x125ml);
 • östradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LINOLADIOL N kreem 0,01% 25g, LINOLADIOL N kreem 0,01% 50g ja VAGIFEM vaginaaltablett 10mcg N18
 • kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60, QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400mg N60, KVENTIAX SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N60, KVENTIAX SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60 ja KVENTIAX SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300mg N60;

Erinevalt määruse eelnõust ei lisata Eesti Haigekassa loetellu ravimpreparaati OMEBEL 20 mg gastroresistentne kõvakapsel N28, tulenevalt selle turulejõudmise edasilükkumisest. Omeprasooli sisaldavate ravimite piirhinnad muutuvad siiski.

 • aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ARISPPA tablett 15mg N60 ja ARISPPA tablett 30mg N30;
 • asitromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AZITHROMYCIN SANDOZ 250 MG tablett 250mg N6, AZITHROMYCIN SANDOZ 500 MG tablett 500mg N3, AZITHROMYCIN KRKA õhukese polümeerkattega tablett 250mg N6 ja AZITHROMYCIN KRKA õhukese polümeerkattega tablett 500mg N3;
 • esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEXMEZOL gastroresistentne tablett 20mg N28, NEXMEZOL gastroresistentne tablett 40mg N14 ja NEXMEZOL gastroresistentne tablett 40mg N28;
 • hüdroksükarbamiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on HYDREA kapsel 500mg N100;
 • latanoprost; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLAUMAX silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1 ja LATANOPROST NTC silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N3;
 • omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OMEP gastroresistentne kõvakapsel 20mg N30, OMEP gastroresistentne kapsel 20mg N56 ja OMEP gastroresistentne kapsel 40mg N30;
 • pravastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRAVAHEXAL 20 tablett 20mg N30 ja PRAVAHEXAL 40 tablett 40mg N30;
 • tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TANYZ ERAS 0,4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,4mg N30 ja TAMSULOSIN LANNACHER toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4mg N30.

Anname teada, et toimeainet fentanüül sisaldavatele sublingvaalsetele ja põse limaskestalt imenduvatele ravimvormidele kehtestatakse piirhind 1. oktoobril 2015. a.

Anname teada, et 1. juulist 2015 arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja toimeainet proksümetakaiin sisaldav ravimpreparaat ALCAINE silmatilgad, lahus 5mg/ml 15ml N1.

Anname teada, et alates 1. oktoobrist 2015. a arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja ravimpreparaadid ACTOS tablett 15mg N28, ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 10mg N30, ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 20mg N30, ATORVASTATIN POLPHARMA tablett 40mg N30, CORYOL tablett  6,25mg N30, DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N20, FLUCONAZOLE SANDOZ 50 MG kapsel 50 mg N7, HEDONIN tablett 100mg N60, OPRYMEA tablett 0,125 mg N30, PRAM 20 MG tablett 20 mg N28 ja PHYSIOTENS 0,2 tablett 0,2 mg N28.

Anname teada, et alates 1. oktoobrist 2015. a arvatakse Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja ravimpreparaadid CRESTOR tablett 20 mg N28, DIOVAN kaetud tablett 80mg N28, EDNYT tablett 10mg, LAMISIL tablett 250mg N14, LOPAMOL 10mg N30, LOPAMOL 20mg N30, LOPAMOL 40mg N30, MYCOSYST 150 MG kapsel, NORMODIPINE tablett 10mg N30, NORMODIPINE tablett 5mg N30, ZOCOR tablett 10 mg N28, TEGRETOL CR retardtablett 400mg N30, VOLTAREN RETARD 100mg N30

 

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1086285 ACICLOVIR ACTAVIS tablett 400mg N10 1013588 ACTOS tablett 45mg N28 7000096 APTAMIL SOYA 400g 1086612 CLARITINE tablett 10mg N30 1554432 CO-PERINDALON tablett 4/1,25mg N30 1161740 DIAPREL MR tablett 30mg N60 1001372 DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N20 1037427 ELANTAN LONG retardkapsel 50mg N20 1258668 EXJADE disp tablett 500mg N28 1265453 HEDONIN tablett 200mg N60 1166688 KLABAX õhukese polümeerikattega tablett 250mg N14 1166677 KLABAX õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14 1147711 LOFRAL tablett 5mg N30 1090932 MAXIDEX silmasalv 1mg/g 3,5g 1500949 MELENOR õhukese polümeerikattega tablett 35mg N4 1041613 OMEPRAZOLE-RATIOPHARM kapsel 20mg N15 1373666 OPRYMEA tablett 0,25mg N30 1418802 OZZION gastroresistentne tablett 20mg N14 1418824 OZZION gastroresistentne tablett 40mg N14 1028135 PLENDIL retardtablett 2,5mg N30 1060524 PRITOR tablett 40mg N28 1183519 PRITOR tablett 80mg N28 1358940 RAMIGAMMA tablett 2,5mg 1359031 RAMIGAMMA tablett 5mg N30 1359121 RAMIGAMMA tablett 10mg N30 1044841 SALOFALK gastroresistentne tablett 500mg N50 1044829 SALOFALK suposiit 500mg N10 1010765 SIMGAL tablett 10mg N28 1010776 SIMGAL tablett 20mg N28 1147429 SIMVAGAMMA tablett 10mg N30 1147463 SIMVAGAMMA tablett 20mg N30 1147508 SIMVAGAMMA tablett 40mg N30 1084531 SINGULAIR tablett 10mg N28 1077331 SINGULAIR närimistablett 5mg N28 1077364 SINGULAIR 4 MG närimistablett 4mg N28 1111082 SINGULAIR MINI 4 MG graanulid 4mg N28 1207909 TRACLEER õhukese polümeerikattega tablett 62,5mg N56 1439322 ZIDMETIN modif tablett 35mg N60 1498361 ZIPION tablett 15mg N28 1188604 UROSTAD modif kapsel 0,4mg N30 1160840 VIDEX EC 400 MG kapsel 400mg N30 1627185 VIPDOMET tablett 1000mg+12,5mg N56  

Täiendav info sotsiaalministeeriumi kodulehel