Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. juuli 2017

Alates 7. juulist 2017. a on Eelnõude Infosüsteemis tutvumiseks kättesaadaval Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määruste eelnõud, mis jõustuvad alates 1. juulist 2017.  Tegemist on eelnõudega, milles enne allkirjastamist võib ette tulla muutusi.

Täiendatakse:

 • C-hepatiidi ravi (OLYSIO, EXVIERA, VIEKIRAX ja ZEPATIER) võimalusi 100% soodusmäära korral, järgmises sõnastuses: ravimi väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja infektsionistil 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi (kombinatsioon-)raviks (B18.2) patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4).

 • klopidogreeli või tikagreloori sisaldavate ravimite esmaste väljakirjutajate ringi sisearsti erialaga, sõnastades väljakirjutamise tingimuse 75% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus on kardioloogil ja sisearstil müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel (I21-22, I25.2, Z95).

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse uute geneeriliste ravimitega, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse tervise- ja tööministri käskkirja alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 • amorolfiin (seeneravim);

 • atsikloviir (viirusvastane ravim);

 • deksametasoon (põletikuvastane ravim);

 • etorikoksiib (valuvaigistav ja põletikuvastane ravim);

 • ivabradiin (stenokardiaravim);

 • tramadool (valuravim).

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse tervise- ja tööministri käskkirjade alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 • amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim);

 • desogestreel (rasestumisvastane ravim);

 • desogestreel+etünüülöstradiool (rasestumisvastane ravim);

 • esomeprasool (mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõve ravim);

 • fluvastatiin (düslipideemia ravim);

 • olmesartaan (kõrgvererõhutõve ravim);

 • rosuvastatiin (düslipideemia ravim).

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse tervise- ja tööministri käskkirjade alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega:

 • aripiprasool (psüühikahäirete ravim);

 • brinsolamiid (glaukoomiravim);

 • sildenafiil (pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravim).

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite gruppides:

- amorolfiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LOCERYL raviküünelakk 50mg/ml 2,5ml N1;

- atsikloviir; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ACIC 400 MG tablett 400mg N35 (TML), ACIC 400 MG tablett 400mg N35;

- brinsolamiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BRINZOLAMIDE ELVIM silmatilgad, suspensioon 10mg/ml 5ml;

- drospirenoon+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MARIONELLE õhukese polümeerikattega tablett 3mg+0,02 mg N21, MADELEINE õhukese polümeerikattega tablett 3mg + 0,02 mg N21, MADELEINE õhukese polümeerikattega tablett 3mg+0,03 mg N21, JANGEE õhukese polümeerikattega tablett 3mg + 0,02 mg N21, JANGEE õhukese polümeerikattega tablett 3mg + 0,03 mg N21;

- olmesartaanmedoksomiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLIMESTRA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28, OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28, OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28;

- sildenafiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SILDENAFIL TEVA PHARMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90, MYSILDECARD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90.

Anname teada, et toimeainet etorikoksiib  sisaldavate ravimite piirhindade kehtestamine lükatakse edasi kuni 1. oktoobrini 2017. a, tulenevalt originaalravimi patendi kehtivusaja lõppemisest 8. juulil 2017. a, millest tingituna geneerilised ravimid ei saa 1. juulil 2017. a turustamist alustada.

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste toimeainete gruppides, kus on lisandunud uusi ravimeid ja/või ravimite hinnad on muutunud:

 • amlodipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMLOCARD tablett 5mg N60, AMLOCARD tablett 10mg N60, AMLODIPINE TEVA tablett 5mg N30, AMLODIPINE TEVA tablett 10mg N30, AMLODIPINE TEVA tablett 5mg N90, AMLODIPINE TEVA tablett 10mg N90;

 • aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ABILIFY tablett 15mg N28; ARISPPA tablett 15mg N60; ARISPPA tablett 30mg N30; ARIPIPRAZOLE TEVA tablett 15mg N28; ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15mg N28; ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15mg N56;

 • deksametasoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DEXAGEL silmageel (0,985mg/1g) 5mg  N1, MAXIDEX silmatilgad 0,1% 5ml;

 • desogestreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe on, CERAZETTE tablett 0,075mg N28x3, DELAMONIE tablett 0,075mg N84, DESIRETT tablett 0,075mg N28;

 • esomeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N28, ESCADRA gastroresistentne tablett 20mg N56, ESCADRA gastroresistentne tablett 40mg N28, ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 20mg N28, ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 40mg N28

 • fluvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUVASTATIN ACTAVIS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80 mg N28; LESCOL XL toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80 mg N28

 • glimepiriid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEGLIMID tablett 2mg N30, MEGLIMID tablett 3mg N30, MEGLIMID tablett 4mg N30, AMARYL tablett 2mg N30, AMARYL tablett 3mg N30;

 • ivabradiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IVABRADINE MYLAN õhukese polümeerikattega tablett 5mg N56, BREDIWAL õhukese polümeerikattega tablett 5mg N56, BREDIWAL õhukese polümeerikattega tablett 7,5mg N56;

 • letrosool; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG tablett 2,5 mg N30, LORTANDA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30;

 • montelukast; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MONKASTA närimistablett 4 mg N28, MONKASTA närimistablett 5 mg N28, MONKASTA närimistablett 10 mg N28;

 • perindopriil + indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 10/2,5 mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 2,5/0,625 mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 5/1,25 mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 2,5/0,625 mg N90, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA tablett 5/1,25 mg N90;

 • ramipriil+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CO-RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5+12,5mg N30, CARDACE FORTE tbl 10mg+12,5mg N56, CARDACE FORTE tbl 10mg+25mg N56;

 • rasagiliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SAGILIA tablett 1mg N30, PARCILECT tablett 1mg N28, RALAGO tablett 1mg N30;

 • rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROSUVASTATIN KRKA 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ROSUVASTATIN KRKA 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60, ROSUVASTATIN TEVA PHARMA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, ROSUVASTATIN TEVA PHARMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28;

 • tramadool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MABRON RETARD modifitseeritud tablett 150 mg N30, MABRON RETARD modifitseeritud tablett 200 mg N30, MABRON RETARD modifitseeritud tablett 100 mg N30.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu või müügiloa hoidja teavitusel:

1730887 ACTIVELLE tablett 0,5+1mg N28 (TML)

1088399 ARTHROTEC  toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 50mg+0,2mg N60

1568167 CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega  tablett 500mg N120

1584749 DESTELE tablett 0,15mg+0,02mg N63

1584772 DESTELE tablett 0,15mg+0,03mg N63

1730775 FEMARA tablett 2,5mg N30 (TML)

1529771 FLUVASTATIN ACCORD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80mg N28

1003914 FRAGMIN, süstelahus süstlis 2500RÜ anti Xa 0,2ml 0,2ml N10

1003969 FRAGMIN, süstelahus süstlis 5000RÜ anti Xa 0,2ml 0,2ml N10

1012587 FRAGMIN, süstelahus süstlis 7500RÜ anti Xa 0,3ml N10

1012598 FRAGMIN, süstelahus süstlis 10000RÜ anti Xa 0,4ml 0,4ml N5

1678057 LESCOL XL toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 80 mg N28 (TML)

1009077 MEDROL tablett 4mg N30

1730876 PENTASA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500mg N100 (TML)

1415506 QUINAPRIL POLPHARMA 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30

1072505 SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80mcg/4,5mcg 120 annust

1730821 TOBREX silmasalv 3mg/g 3,5g N1 (TML)

1524787 TROBALT õhukese polümeerikattega tablett 50mg N84

1524811 TROBALT õhukese polümeerikattega tablett 100mg N84

1524844 TROBALT õhukese polümeerikattega tablett 200mg N84

1524866 TROBALT õhukese polümeerikattega tablett 300mg N84

1524888 TROBALT õhukese polümeerikattega tablett 400mg N84

1373396 ZITRAVAL suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid 2g N1

1110722 ZOMIG RAPIMELT disp tablett 2,5mg N2

 

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda alltoodud kontakti poole:

Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimiosakond Sotsiaalministeerium 6 269 122 alice.kivistik [at] sm.ee (alice[dot]kivistik[at]sm[dot]ee)