Sel aastal paranevad ravivõimalused esmatasandil

Alates 2023. aastast lisandus esmatasandi tervishoidu mitmeid uuendusi, millega soovitakse parandada raviteenuste kvaliteeti, teha arstiabi kättesaadavamaks ja tagada inimestele paremad ravivõimalused. 

Tervisekassa uuendas olemasolevate esmatasanditeenuste hindasid seoses üldkulude ja koolituskulude suurendamisega piirhinnas. Näiteks suurenes baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, lisaks tõusid teise pereõe lisatasu,  koolitervishoiuteenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse piirhinnad ning tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise piirhinnad. 

Kui varem maksti nimistuga alustavale perearstile pearaha vastavalt nimistu suurusele, siis 2023. aastas makstakse pearaha kuni 1200 kindlustatud isiku eest. “Muudatus aitab tagada, et nimistuga tööd alustavale perearsti meeskonnale makstakse pearaha kuni nimistu kasvab minimaalselt 1200 inimeseni või maksimaalselt 12 kuud.  Seeläbi soovime muuta töö alustamise perearstile atraktiivsemaks ja leida senisest rohkem uue nimistuga tööd alustavaid perearste,” märkis Tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisk.  

Paraneb ka hambaravi kättesaadavus suurema ravivajadusega patsientidele. Näiteks hüvitatakse sellest aastast puusa- või põlveliigese endoproteesimise eelne hambaravi patsientidele suurema määraga, et toetada patsienti suutervise parandamisel. Põletikuliste hammaste operatsioonieelne ravi on tüsistuste vältimise tähtis eeltingimus. 

Tänavu jõuab hambaravi lähemale ka hoolekandeasutuste elanikele, kelle suuõõne seisukorda saab hakata hindama suusisese skänneri abil läbi videokonsultatsiooni hambaarstiga. Uuendus võimaldab üld- ja erihooldekodus elava inimese hambaravi vajadust hinnata hooldekodus kohapeal ja vajadusel suunata patsiendi hambaarsti juurde ravile. Lisaks nüüdisajastatakse käesoleval aastal ortodontia teenuste hinnad. 

Tervisekassa rahastuse alla liikusid ka alkoholitarvitamise häire ennetus- ja raviteenused nii eriarstiabis, perearstiabis kui ka koolitervishoius, mida varasemalt rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Tervise Arengu Instituudi juhitavast programmist. Esmatasandi vaates lisati loetellu uued alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenused nagu  AUDIT test (alkoholi liigtarvitamise sõeltest) koos testitulemuste tagasisidestamisega (10 minutit), lühinõustamine (15 minutit) ja laiendatud nõustamine (50 minutit). 

Mitmeid uuendusi on ka e-konsultatsiooni teenustes. Varasemalt pilootprojektina testitud erialade vaheline e-konsultatsioon võeti kasutusele tavateenusena. See võimaldab erinevate erialade spetsialistidel teha omavahelist e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel, et patsiendi ravikäsitlus oleks sujuvam ja tervisejälgimine terviklikum.  Uuest aastast katsetatakse edasi ka silmaarstide e-konsultatsiooni teenust, tehakse senisest piloodist kokkuvõte ja vaadatakse, kas midagi on vaja parendada, et kõik silmarstid saaksid e-konsultatsioonidele vastata ja ka ise mõnele teisele eriarstile e-konsultatisoone teha. Samuti hakatakse üle vaatama e-konsultatsiooni kokkuleppeid, mille osas on erialaseltsid avaldanud soovi täienduste tegemiseks.  Sellel aastal on Tervisekassal plaanis hakata e-konsultatsioonide võimalusi laiendama ka teistele teenustele nagu näiteks õendusteenusele.  

“Perearstiabi ja muude esmatasandi teenuste nüüdisajastamiseks ja laiendamiseks kulub sel aastal ligi 8 miljonit eurot,” kinnitas Tuisk.