Igal viiendal keskealisel Eesti mehel esineb seksuaalhäireid

mees

Hiljuti läbi viidud Eesti meeste terviseuuring näitas, et kolmandik 40-49-aastastest meestest polnud rahul oma seksuaaleluga. Seemnepurske- ja erektsioonihäireid esines igal viiendal ning seksuaalse huvi langus igal seitsmendal mehel. 

Enda seksuaaleluga olid rahulolematud kolm meest kümnest. Kusjuures 60 protsendil juhtudest oli rahulolematus seotud seksuaalhäiretega, ülejäänutel peamiselt partneri puudumise või suhte kvaliteediga. Seksuaalse huvi langust esines igal seitsmendal  mehel ja ligi kümnendik uuringus osalenutest polnud enda sõnul enam seksuaalselt aktiivsed. Lõplikult olid seksuaalelust loobunud siiski vähesed mehed.

Uuringu tulemused näitasid, et klassikalistest seksuaalhäiretest esines kõige sagedamini meestel probleeme enneaegase seemnepurskega, mida oli ligi viiendikul (21%). Peaaegu samal määral (18%) meestel esines erektsioonihäired ning kõige sagedamini toodi välja varasemast nõrgemaks jäävat erektsiooni.

Võimalik eesnäärmehaigus, kusemishäired ja alanenud testosterooni tase oli uuringu järgi igal kuuendal mehel. Kõik need tervisemured mõjutavad oluliselt mehe elukvaliteeti ja soodustavad seksuaalhäirete tekkimist.

Erektsioon sõltub elustiilist

Meestel tekivad seksuaalhäired vanuse suurenemisega, kuid süüdi pole mitte üksnes vanus, vaid paljuski mehe elustiil ja tema üldtervislik seisund.

Meeste tervise uuringu ühe eestvedaja, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestearst dr Margus Punabi hinnangul sõltub näiteks erektsioon paljuski mehe tervisekäitumisest. „Vanuse ja kehakaalu suurenedes kasvas uuringus nende meeste osakaal, kellel esines erektsioonihäireid. Näiteks langeb ülekaalus meestel testosterooni tase, mis omakorda põhjustab väsimust, kurnatust, keskendumishäireid, suguiha langust ja erektsioonihäireid,“ selgitas arst.

Samuti esines seksuaalhäireid sagedamini uuringus osalenud igapäevasuitsetajatel ja neil, kes liialdasid alkoholiga.

Seksuaalprobleeme ei peaks arsti ees häbenema. Enamik seksuaalhäireid on dr Punabi sõnul edukalt ravitavad. Erektsioonihäirete korral võib abi olla ka elustiilimuutustest. Sageli piisab näiteks suitsetamisest loobumisest, kaalu langetamisest või ka lihtsalt stressifooni vähendamisest.

Seksuaaltervis on oluline elukvaliteedi osa ning mehed, kes tunnevad, et probleemid on püsivad, peaksid julgelt pöörduma perearsti juurde, kes saab vajadusel suunata edasi meestearsti vastuvõtule.

Seksuaalhäired võivad viidata tõsisemale probleemile

Paljud mehed ei taha ega julge rääkida oma seksuaaltervisest, kuid mured magamistoas võivad viidata ka tõsisematele terviseprobleemidele.

Dr Punabi sõnul algab erektsioonivõime langustrend 40. eluaastates, mil realiseeruvad vanuse ja eluviisiga seotud muutused veresoontes ja hormoonides. Südamehaiguste ja erektsioonihäire riskitegurid on sisuliselt kattuvad. „Uuringud on näidanud, et erektsioonihäire avaldub mitmeid aastaid enne tõsisemate südame-veresoonkonna haiguste avaldumist. Seega tuleks erektsioonihäiret nii mehel endal kui ka tema ravimeeskonnal kasutada varase markerina südame-veresoonkonna haiguste kõrgenenud riski kohta,“ tõdes arst.

Samuti võivad erinevate haigustega kaasneda ka seksuaaltervise probleemid, mis jäetakse meeste põhihaigust ravides pahatihti tähelepanuta. Näiteks esineb seksuaalhäired rohkem meestel, kellel on südamehaigus, eesnäärmehaigus või alanenud testosterooni tase.

Hea kooselu = hea tervis

Uuringus osalenud meestest olid kooselus enamik (85%) ning üheksal mehel kümnest oli püsiv seksuaalpartner. Selgus, et suhtes meestel oli oluliselt parem enesehinnang oma tervisele ja neil esines vähem vaimse tervisega seotud probleeme – unehäireid, kurbust ja energiapuudust. Samuti oli neil vähem eesnäärmeprobleeme, kusemishäireid,  seksuaalhäireid ning neil oli suurem rahulolu nii töö kui seksuaaleluga.

Enda seksuaaleluga olid rahulolematud kolm meest kümnest. Rahulolematute hulgas oli oluliselt sagedamini vallalisi, lastetuid või väga suure töökoormusega mehi.

Kümnendik uuringus osalenutest ei ole enda sõnul enam seksuaalselt aktiivsed. Selle peamiseks põhjuseks oli partneri puudumine. Samuti toodi rohkem välja ka huvipuudust, väsimust, stressi, depressiooni ja suhteprobleeme partneriga.

Seksuaalselt aktiivsetest meestest ligikaudu neljandiku hinnangul oli nende partneri huvi ja seksuaalse aktiivsuse tase madal, väga madal või puudus täielikult.

Meestearst paneb südamele, et Eesti mehe tervis on ta enda kätes. Seksuaalhäireid aitab ennetada tervislik toitumine, regulaarne liikumine ning suitsetamise ja alkoholi piiramine. Kindlasti tuleb hoida ka oma vaimset tervist, mitte üle töötada ja lubada endale puhkust. Suureks toeks on  hea kooselu toetava partneriga. Kui sellest pole abi ja seksuaalhäired kestavad mitu kuud, tasuks julgelt pöörduda arsti vastuvõtule, sest igale murele leidub lahendus.


Uuringu „Eesti 40–49aastaste meeste tervis: pilootprojekt „Pikema Sõpruse Päev“ eesmärk oli saada ülevaade 40-49 aastaste meeste tervisest ja olulisematest riskiteguritest, suurendada meeste terviseteadlikkust ning panna tulemuste põhjal alus meestele suunatud sekkumiste projekti väljatöötamiseks. Analüüsi kaasati 3195 mehe andmed. Uuringu korraldasid Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik koostöös Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituudiga.

Uuringu raportiga saab tutvuda täismahus TAI kodulehel.