Rinnavähi sõeluuringul osalemine on rekordiliselt kõrge. Sel aastal kutsutakse uuringule ligi 86 000 naist.

Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida

Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida

Rinnavähki haigestumise ja suremuse vähenemiseks peaks sõeluuringul osalema vähemalt 70% kutsutud Eesti naistest. 2022. aastal osales Tervisekassa andmetel rinnavähi sõeluuringutel juba 63% kutsututest ehk ligi 55 000 naist, mis on kõigi aegade rekord. Veel aasta varem - 2021. aastal osales uuringul aga vaid 58% kutsututest.

“Enamik naisi saab sõeluuringul teada, et kõik on korras, kuid igal juhul on sõeluuringul osaledes võimalik võita, sest varakult avastatud rinnavähk on väga hästi ravitav”, märgib Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Rinnavähi sõeluuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi kutsutakse uuringule enamasti e-kirja või postkasti jõudva paberkutse ja patsiendiportaali vahendusel. 2022. aastal laekus aga sihtrühma kuuluvate naiste telefonidesse ka SMS-kutse, kus edastati info mammograafiabussi saabumisest tema elukoha piirkonda. “SMS-id lisasid rinnavähi sõeluuringu hõlmatusele umbes 5-6% juurde. Eelkõige nägime sõnumite mõju just väiksemates ja keskmise suurusega asulates/valdades, kus arstiabi ei ole nii kergelt kättesaadav ja kus kliiniku külastamine nõuab pikemat planeerimist. Linnades oli SMS-i mõju väiksem, sest raviasutused on lähedal ja rinnavähi sõeluuringu jaoks ei pea naised spetsiaalselt mammograafiabussi ootama,” sõnab Tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas.

Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib Tervisekassa kampaaniaga “Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida.” tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise olulisusele. Sel aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud ligi 86 000 naist.

“Sõeluuringutel osalemine peaks olema tervisekäitumise tavapärane osa ja me ootame, et iga inimene võtab vastutuse oma tervise eest,” ütles Suurna ning lisas, et väga palju on ka neid naisi, kes siiski veel sõeluuringule ei jõua.

Sõeluuringule ei jõua need naised, kellel puuduvad kaebused ja sümptomid, selgus 2020. aastal avaldatud rinnavähi alase teadlikkuse uuringuraportist. “Paraku arvatakse, et kui sümptomid puuduvad, siis ei ole põhjust kontrolli minna, kuid tegelikult see nii ei ole. Seetõttu olemegi valinud kampaania sõnumiks: „Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida.“. Varases staadiumis vähk endast märku ei anna ja seega on sõeluuringul osalemine väga oluline ka just kaebuste puudumisel. Uuringul osalemine annab võimaluse enda tervise kontrollimiseks ning kingib kindlustunde, et kõik ongi korras,“ märkis Suurna.

2022. aasta andmete järgi oli kõige madalam osalus Ida-Virumaal ja seda kõikide vähipaikmete sõeluuringute korral. Kõige suurem rinnavähi sõeluuringust osavõtt oli 2022. aastal aga Saaremaal (75%) ja Viljandimaal (72%).

Rinnavähi tasuta sõeluuringule kutsutakse ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi vanuses 50–68 iga kahe aasta tagant. Tänavu on kutsutud rinnavähi sõeluuringule kõik naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973.

Rinna-­ ja emakakaelavähi sõeluuringut tegevate raviasutuste kontaktid ja mammograafiabusside ajakava leiab www.soeluuring.ee.