Riikide võrdlev analüüs saatekirja kasutamisest

On valminud haigekassa tellitud rahvusvaheline analüüs eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pöördumise tingimuste osas günekoloogia, psühhiaatria, traumade, tuberkuloosi, silmahaiguste ning naha- ja suguhaiguste erialadel.

Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade esmatasandi vastutusalast ja eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pöördumise tingimustest plaanilise günekoloogilise ja psühhiaatrilise abi puhul ning traumade, tuberkuloosi, silmahaiguste, naha- ja suguhaiguste ravis seitsmes riigis: Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Hollandis, Kanadas ja Ühendkuningriigis.

Analüüsi teostas rakendusuuringute keskus RAKE.

Uuring on kättesaadav haigekassa kodulehel.