Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas kirurgia indikaatorid

Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostööleppe alusel moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas Eesti Kirurgide Assotsiatsioon poolt välja töötatud 7 kiurgia indikaatorit.

Erialaseltside poolt on varasemalt juba välja töötatud ja ravikvaliteedi nõukoja poolt heakskiidetuna kinnitatud ravikvaliteedi indikaatorid intensiivravis, sünnitusabis ning onkoloogias kolorektaalvähi ning rinnavähi paikmetele. Kõikide indikaatorite kirjeldused on leitavad siin.

Välja töötatud ravikvaliteedi indikaatoreid on plaanis rakendada üleriigiliselt lähitulevikus. 2016a II poolaastal jätkame koostöös raviasutustega andmeallikate kaardistamist, IT-arendusvajaduse arutelusid ning ettepanekute väljatöötamist andmeedastuse korralduseks.