Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas indikaatorid insuldiravis

Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostööleppe alusel moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi poolt välja töötatud 9 neuroloogia indikaatorit. Indikaatorite nõukoda avaldas seltsile tunnustust patsiendikeskse lähenemise eest ning positiivsena märgiti ka seda, et lisaks insuldi ägedale faasile on indikaatorite nimetamisel võetud arvesse ka edasist raviprotsessi.

Erialaseltside poolt on varasemalt juba välja töötatud ja ravikvaliteedi nõukoja poolt heakskiidetuna kinnitatud ravikvaliteedi indikaatorid intensiivravis, sünnitusabis ning onkoloogias kolorektaalvähi ning rinnavähi paikmetele. Kõikide indikaatorite kirjeldused on leitavad siin: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet/ravikvaliteedi-indikaatorid/detailsed-ravikvaliteedi

Välja töötatud ravikvaliteedi indikaatoreid on plaanis rakendada üleriigiliselt lähitulevikus. Eesti Haigekassa on ette valmistamas lahendust keskseks andmete kogumiseks.

Ravikvaliteedi indikaatorite terviklik rakendamine võimaldab analüüsida tervishoiuteenuste kvaliteeti, võrrelda raviasutusi jälgida trende. Samuti saab süsteemi rakendumisel olulist kvantitatiivset informatsiooni, mille alusel anda hinnanguid ning määrata tervishoiusüsteemi prioriteetsed valdkonnad süsteemi reguleerimiseks, toetada vastutusvaldkondade jagunemist erinevate osapoolte vahel ja toetada inimesi teadlike ravivalikute tegemisel. Ravikvaliteedi indikaatorite rakendamine annab võimaluse erialadel ja organisatsioonidel jälgida patsiendi ravi etappide kaupa, et hinnata süsteemi terviklikkuse funktsiooni.

2014. aastal moodustati arstiteaduskonna juurde oma valdkonna tunnustatud ekspertidest koosnev ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda, mis on haigekassa juhatusele nõuandev organ. Koostöö eesmärgiks on välja töötada ühtne ja järjepidav tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimise süsteem kliiniliste indikaatoritena, et aidata tagada ajakohaseid tervishoiuteenuseid kõikidele patsientidele vastavalt vajadustele ja ootustele, erialaselt aktsepteeritud nõuetele kui ka ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosseisu kuuluvad prof Joel Starkopf, dr Peeter Padrik, dr Helle Karro (asendusliige dr Aivar Ehrenberg), dr Peep Talving (asendusliige dr Tiit Meren), prof Raul-Allan Kiivet (asendusliige prof Anneli Uusküla), dr Peeter Jaanson (asendusliige dr Sven Janno), dr Katrin Martinson (asendusliige prof Ruth Kalda), dr Toomas  Kariis (asendusliige prof Margus Lember) ja haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen (asendusliige Katrin Romanenkov).