Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas Eesti Onkoloogide Seltsi poolt välja töötatud 6 emakakaelavähi indikaatorit

Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostööleppe alusel moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda kinnitas Eesti Onkoloogide Seltsi poolt välja töötatud 6 emakakaelavähi indikaatorit.

Erialaseltside poolt on varasemalt juba välja töötatud ja ravikvaliteedi nõukoja poolt heakskiidetuna kinnitatud ravikvaliteedi indikaatorid intensiivravis, sünnitusabis ning onkoloogias kolorektaalvähi ning rinnavähi paikmetele. Kõikide indikaatorite kirjeldused on leitavad siin.

Välja töötatud ravikvaliteedi indikaatoreid on plaanis rakendada üleriigiliselt. 2017. aastal kaardistatakse koostöös raviasutustega asutuse sisesed andmeallikad ning alustatakse andmeedastusega.