Ravikindlustuse blogi: Kogemused hinnakujundusega - osapoolte ootused ja väljakutsed

Tervishoiuteenuste hinnakujundus on üks olulisemaid protsesse, mille eest haigekassa vastutab. Hinnakujunduse kaudu täidab haigekassa kahte ülesannet: ravikindlustuse raha otstarbeka kasutamise tagamine ja kvaliteetse ravi võimaldamine. Selles protsessi õnnestumiseks on esmatähtis, et kõik osapooled, nii haigekassa kui ka erialaseltsid ja raviasutused mõistaksid enda vastutust ja rolli. Kõikide osapoolte ühine vastutus on avaliku raha läbipaistev ja sihipärane kasutamine. Haigekassa roll on pakkuda selget metoodikat ja igakülgset tuge selles valdkonnas, erialaseltside ja raviasutuste ülesanne on pakkuda sisendinformatsiooni nii teenuste läbiviimise kui ka kuluandmete kohta. Aastate pikkused kogemused on näidanud, et juhul kui haigekassa ja erialaseltside/raviasutuste vahel on hea koostöö on ka tulemus kvaliteetne ning osapoolte jaoks arusaadav. Kuigi poolte huvid on mõnevõrra lahknevad, on hea koostöö tulemusena pooltel arusaamine, kuidas hinnad kujunesid ning mida need täpselt sisaldavad.

Loe blogipostitust lähemalt siit.