Ravijuhendite nõukojal täitus kolm tööaastat

PRESSITEADE
15.12.2014

2. detsembril toimunud ravijuhendite nõukoja koosolekul kiideti heaks uus Eesti ravijuhend täiskasvanute astma käsitlusest esmatasandil. Samuti kinnitati nõukoja uus koosseis järgnevaks kolmeks aastaks.

Ravijuhendite nõukoja juhi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna prodekaan prof Margus Lemberi sõnul on nõukoja kolm esimest tegevusaastat olnud kõigile osapooltele väga arendavad ning töised.  „Heameel on tõdeda, et käesoleval aastal on esitatud ravijuhendite nõukojale heaks kiitmiseks kaks uut ravijuhendit, lisaks on töös veel kaheksa ravijuhendit ja kolm patsiendijuhendit,“ ütles Lember. „Ravijuhendite koostamine ja kooskõlastamine on olnud töömahukas, ent osalejad on saanud olulise kogemuse ning oskuse  tõenduspõhisust hinnata. Valminud ravijuhendid on olulisel kohal aitamaks nii üliõpilasi, residente kui ka kogenud arste.“

Haigekassa juhatuse liikme Mari Mathieseni sõnul on nõukoja esimesed kolm tööaastat olnud uue tõenduspõhise metoodika koostamise ja selle kasutuselevõtu periood. „Selgeks on saanud, et ühe uue, parimal rahvusvahelisel praktikal põhineva ja samas Eesti tervishoiukorraldusega arvestava ravijuhendi koostamise protsessi optimaalne pikkus alates teemaalgatusest kuni valmimiseni on ligikaudu kaks aastat,“ kirjeldas Mathiesen seniseid kogemusi. „Nõukoja poolt koostamiseks valitud ravijuhendite teemad on olnud väga asjakohased ja olulised, võimaldades märkimisväärselt ühtlustada diagnostikat ja ravikäsitlust ning seega eeldatavalt ka tulemust patsientidele.“

Mathiesen lisas, et ravijuhendi valmimise järgselt on väga oluline seada tulemusnäitajad ning tagada hilisem tulemuste mõõtmine. „See võimaldab hinnata kuidas ravijuhend ravikäsitlust parendab ning annab sisendi uute korrastavate abinõude planeerimiseks,“ rõhutas ta.

2012.a. heakskiidetud ravijuhendi „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ kohta on nõukoda saanud esimese põhjaliku ülevaate ka ravijuhendi rakendumisest.

Kolme aasta jooksul on ravijuhendite koostajaid toetatud regulaarsete koolitustega. Ettevalmistaval koolitusel on ravijuhendite koostamise protsessis oluline osa. Aastatel 2012-2014 on teadmisi ravijuhendi koostamise uuendatud metoodikast saanud ligikaudu 200 inimest. Koolitused toimuvad TÜ arstiteaduskonna täiendkoolituskeskuse, TÜ Kliinikumi Medinfokeskuse, TÜ Tervishoiu instituudi, WHO esinduse Eestis ja Kanada McMasteri Ülikooli koostöös Eesti Haigekassaga. Koolitus annab osalejatele teadmised ja oskused, mis aitavad neid edaspidi kogu ravijuhendi koostamise protsessis alates käsitlusala koostamisest, otsingute tegemisest, ravijuhendite hindamisest AGREE töövahendiga, tõendusmaterjali hindamisest GRADE põhimõtetega kuni soovituste koostamiseni. Uutele ravijuhendi koostajatele toimub koolitus 10.-12. juunil 2015.a. Pärnus.

Ravijuhendite nõukoda on asutatud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Eesti Haigekassa koostöös eesmärgiga parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti, juhtides kulutõhusate ja tõenduspõhiste, kohalikke oludega arvestavate Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi. 

Nõukojas on 12 liiget, esindatud on erinevad osapooled ning nõukoja tööd juhib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna prodekaan. Ravijuhendite valmimist rahastab Eesti Haigekassa.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)