Ravijuhendite Nõukoda kiitis heaks uue ravistandardi

Ravijuhendite Nõukoda kiitis heaks Alzheimeri tõve ravijuhendi. Ravijuhend teadvustab dementsusega seotud probleeme ja pakub nende käsitlemiseks teaduspõhiseid lahendusi. Ravijuhend hõlmab Alzheimeri tõve diagnoosimist, ravi ja käsitlust Eestis. Ravijuhendi käsitlusala piirdub täiskasvanueas tekkinud kognitiivse häirega patsientidega. Käsitlusala, sh kliinilised küsimused ning tõendusmaterjalide kokkuvõtted on kättesaadavad sealsamas ravijuhendi juures.

Ravijuhendi juurde on koostamisel patsientide ja nende lähedaste abistamiseks vastav patsiendijuhend.