Ravijuhendi teemaalgatuste vastuvõtt 2014.aastaks on alanud


Erialaseltsidel, tervishoiuteenuse osutajatel, õppe– ja teadusasutustel, patsientide ühendustel on võimalus kuni 1. veebruarini 2014.a. esitada oma ettepanekud Eesti ravijuhendite koostamiseks. 

Ravijuhendite koostamisel on tähtis keskenduda just Eesti elanike jaoks olulistele terviseseisunditele. Enne ravijuhendi koostamise alustamist mõelge, millised on koostatava ravijuhendi eesmärgid ja kas ravijuhend on just parim viis seatud eesmärkide saavutamiseks. Samuti võite teha ettepanekuid ka olemasolevate ravijuhendite uuendamiseks. Vt lisaks "Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamat"    Teemaalgatuse ettepanekud koos käsitlusala kirjeldusega palun saatke digiallkirjastatuna epostile info [at] ravijuhend.ee (info[at]ravijuhend[dot]ee). Vastavaid vorme on võimalik alla laadida siit .   Asjatundjatest koosnev laiapõhjaline ravijuhendi nõukoda valib uued rahastatavad ravijuhendite teemad märtsis 2014.   Ravijuhendi teemaalagatuste koostamise koolitus toimub 9.jaanuaril 2014.a. Kl 15-17 Tallinnas Lembitu 10. Palun registreeruda hiljemalt 6. jaanuariks. Registreerumisvormi palun märkida, kui soovite osaleda koolitusel Tartus, korraldame videosilla.   Täpsemat teavet ravijuhendite koostamise kohta jagab Ulla Raid (info [at] ravijuhend.ee (info[at]ravijuhend[dot]ee)).