PRESSITEADE: Tervisekassa parandab enam kui 800 patsiendi vähiravi võimalusi

Uuel aastal paranevad ravivõimalused eesnäärme-, kopsu-, rinna- ja emakakaelavähki põdevate patsientide jaoks. Samuti hakatakse rahastama immuunravi mitmete kaugelearenenud pahaloomuliste kasvajate korral. Vähiravi muudatused lähevad Tervisekassale maksma 7,5 miljonit eurot.

Olulise muudatusena paraneb ravi kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnakasvajaga patsientide jaoks. 

„Keskmiselt haigestuvad kolmiknegatiivsesse rinnavähki nooremas eas naised. Kliiniliselt on kolmiknegatiivne rinnavähk agressiivne, ravile halvasti alluv kasvaja ning metastaseerumise korral rinnavähkidest halvima prognoosiga. Kui patsientidele pakutavad ravivõimalused on seni olnud piiratud vaid keemiaraviga, siis alates uuest aastast lisandub Tervisekassa tervishoiuteenuste loetellu toimeaine pembrolizumab, mida kasutatakse nii enne operatsiooni kui ka vajadusel pärast kasvaja kirurgilist eemaldamist,“ rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Tõnis Metsaots.

„Meil on hea meel, et tihedas koostöös ravimitootja ja erialaspetsialistidega oleme leidnud võimaluse teha potentsiaalselt tervistava ravi patsientidele kättesaadavaks. Muudatus puudutab 60 naist ning oodatav eelarvemõju Tervisekassale on 1,4 miljonit eurot,“ lisas Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Dr Metsaots tõi välja, et Tervisekassa on alates 2020.  ja 2021. aastast rahastanud patsientidele veel kahte uut innovaatilist preparaati (bioloogilised ravimid pertuzumab ja trastuzumabemtansiin) agressiivse HER2-positiivse varajase rinnavähi ravis. „Kliiniliselt oleme sellest tingitud muutust juba selgelt märganud ravitulemustes, kus üha rohkem patsiente saab suurepärase ravitulemuse. Kõigi nende uute Tervisekassa poolt heaks kiidetud ravivõimaluste najal saame uhkusega öelda, et Eesti patsientidele pakutav varajase, kuid agressiivse rinnavähi ravi on maailma tippkeskustega sama tasemel,“ kiitis dr Metsaots.

Tervisekassa laiendas ka eesnäärmevähi raviks mõeldud triptoreliini ja gosereliini sisaldavate preparaatide soodustingimusi. Kui varasemalt hüvitati neid ravimeid 100-protsendilise soodusmääraga vaid lokaalselt levinud kasvaja korral, siis alates jaanuarist hüvitatakse neid täielikult ka metastaseerunud eesnäärmevähi korral. Muudatus parandab Tervisekassa hinnangul rohkem kui 600 eenäärmevähiga patsiendi ravi. 

Positiivseid muudatusi tuleb ka kopsuvähiravis kasutatavate toimeainete pembrolizumab ja atesolizumab ravivõimalustes. 

Alates jaanuarist saab metastaatilise lamerakk-mitteväikerakulise kopsuvähi ravi alustada bioloogilise ravimiga pembrolizumab. „Mitteväikerakuline kopsuvähk on kõige sagedamini esinev kopsuvähivorm, mis hõlmab valdava osa kopsuvähi juhtudest. See ravim pikendab patsientide elu 4,5 kuud, mis on metastaseerunud vähi kohta hea tulemus. 2,5 miljoni eurot maksev muudatus mõjutab 95 patsienti,“ lisas Getter Hark.

Toimeaine atesolizumab on alates uuest aastast hüvitatav mitte-väikerakk kopsuvähiga patsientidele kasvaja täieliku kirurgilise eemaldamise ja keemiaravi järgselt. Atesolizumabi lisamine raviskeemi vähendab patsientidel haiguse taastekke riski enam kui poole võrra ja lükkab ligi pool aastat edasi haiguse taastekkimise aega. Muudatus mõjutab 16 patsienti ja selle eelarvemõju Tervisekassale on 860 000 eurot. 

Aasta alguses saab pembrolizumabi immuunravi kättesaadavaks veel mitme kaugelearenenud vähi korral- emakakehavähk, maovähk, peensoolevähk, sapiteede vähk ja kolorektaalvähk. Muudatus mõjutab 20 patsiendi ravi ning lisakulu Tervisekassa eelarvele on kuni 900 000 eurot. 

Tervisekassa rahastatavate ravimite loetellu lisatakse pembrolizumabi toimeaine ka metastaatilise emakakaelavähi raviks. „Praeguse alternatiivse keemiaraviga on patsiendi oodatav elulemus 16 kuud, pembrolizumabi lisamisel raviskeemi pikeneb oodatav elulemus 12 kuu võrra, see tähendab aastast elulemuskasu naistele. Muudatus mõjutab 20 naist ning eelarvemõju Tervisekassale on üle miljoni euro aastas,“ ütles Getter Hark.

Lümfisüsteemi pahaloomulise kasvajaga (nn mitte-Hodgkini lümfoom) patsientide jaoks täieneb ravivalik toimeainega polatuzumab. Muudatus mõjutab 18 patsienti ja selle lisakulu Tervisekassale on 702 000 eurot.