PRESSITEADE: Sel kolmapäeval arutavad tervisesüsteemi osapooled patsiendikeskse tervishoiu võimaluste ja väljakutsete üle

Kolmapäeval, 25. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi ühine konverents  „Eesti tervisesüsteemi  võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks“

Konverentsil tutvustatakse kahte möödunud aastal koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega läbiviidud uuringut krooniliste haiguste käsitlusest Eesti tervisesüsteemis. Uuringuraportid püüavad vastata küsimustele, milline on hetkeolukord ja kuidas meie tervisesüsteemi edasi arendada.

Maailmapanga ekspert dr Christoph Kurowski tutvustab raportit „Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“, milles on uuritud tänaseid praktikaid krooniliste haiguste ohjamisel Eesti tervisesüsteemi eri tasanditel. Esmakordselt on põhjalikult analüüsitud Eesti ravikindlustatute tegelikke terviseandmeid rahvusvaheliselt tunnustatud indikaatorite lõikes. Nii mahukat ja detailsel andmestikul põhinevat analüüsi Eesti kohta ei ole varem teostatud.

Tutvustamisele tuleb ka Maailma Terviseorganisatsiooni uuring „Paremad mittenakkushaiguste tulemid: väljakutsed ja võimalused tervisesüsteemis“. Uuringut esitlevad  WHO konsultandid dr Taavi Lai ning dr Anne Staehr Johansen. Samuti teeb  dr Tamas Evetovits, WHO Euroopa regionaalbüroo tervishoiurahastamise vanemspetsialist tagasivaate 2010. aastal valminud analüüsile „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks“.

Maailmapanga ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tutvustuste järgselt toimub paneeldiskussioon, millel käsitletakse uuringutest tulenevaid võimalikke järeldusi ning arenguvõimalusi Eesti tervisesüsteemi jaoks.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)