PRESSITEADE: Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakonnad suletakse

Haigekassa ja Põlva Haigla otsustasid tänavu oktoobrist sulgeda Põlva Haigla sünnitusosakonna, ettepaneku sünnitusosakonna sulgemiseks sai ka Valga Haigla, sünnitajad suunatakse edaspidi Võrru Lõuna-Eesti Haiglasse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi.

„Sünnitusosakondade sulgemine on olnud seoses väikese sünnituste hulgaga kõne all juba mõned aastad,“ rääkis Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. „Lõuna-Eestis on praegu kolm haiglat, kus toimub vähem kui 300 sünnitust aastas, Naistearstide Seltsi hinnangul on aga kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik 400-500 juhtu aastas. Nii Põlva kui Valga haiglad jäävad alla selle näitaja – eelmisel aastal toimus Valgas 138 ja Põlvas 245 sünnitust.“

Tartu Ülikooli Kliinikumis on koondatud ühe katuse alla tipptasemel abi nii emadele kui beebidele. Alles jääb ka Võrus asuva Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakond, mis saab osa Põlvamaa sünnitajatest enda hoole alla, on ju Põlva ja Võru vahemaa vaid 27 kilomeetrit. Juhul kui Valga Haigla nõukogu ettepaneku sünnitusosakonna sulgemiseks heaks kiidab, hakkavad Valgamaa naised käima sünnitamas valdavalt 86 kilomeetri kaugusel Tartus. Lõuna-Eesti Haigla ülemarst Agnes Aart ütles, et põlvalastele jääb sünnitusabi piisavalt kodu lähedale. „Valga ja Tartu vahemaa on küll pikem, aga Läänemaal suleti sünnitusosakond juba 2001. aastal,“ lausus ta. „Naised käivad sünnitamas saja kilomeetri kaugusel Tallinnas ja mingeid probleeme pole tekkinud.“

Kiirabi on alati käepärast

Aarti sõnul viiakse patsiendid vajadusel sünnitama kiirabiga. „Alati on võimalik minna ka ise haiglasse, ent tellida saab ka kiirabi. Väga kiireloomulise sünnituse puhul on ka kohapeal aitamas pädev meditsiiniline personal.“

Põlva Haigla juhatuse esimees Koit Jostov ütles, et piirkonna inimesed saavad alates oktoobrist sünnitusabi Lõuna-Eesti Haiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. „Inimesed ise valivad edaspidi koos arsti ja ämmaemandaga selle koha, kuhu nad sünnitama lähevad,“ lausus ta. „Kui on väga kiire, siis viib inimese sünnitama kiirabi.“

Kogu sünnituseelne abi jääb Põlvasse ja Valka alles, pealekauba jätab haigekassa haiglatele alles ka raha, mis on planeeritud tänavu ja tuleval aastal sünnitusosakondade käigus hoidmisele – haiglad saavad planeerida need summad teiste raviteenuste kättesaadavuseparandamisse. Põlva Haigla hakkab selle raha eest tõenäoliselt enam pakkuma esmast järelravi ja statsionaarset sisehaiguste ravi ning taastusravi. 

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et osa Põlva sünnitajaist läheb edaspidi kindlasti ka Lõuna-Eesti Haiglasse Võrru, mis tagab viimasele omakorda rohkem stabiilsust ja jätkusuutlikkust. „Naised on ju sünnituse toimumise ajast teadlikud ja niinimetatud riskirasedad lähevad niikuinii haiglasse plaanitud ajal,“ lausus ta. „Tähtis on see, et inimene oleks nõustatud ja ta teab, millal tuleb hakata haigla poole  liikuma. Vajadusel on alati olemas ka kiirabi. Sünnitusabi andmine on lõpetatud nii Läänemaal, Raplas kui Jõgeval ning haiglate juhid ja günekoloogid seda otsust ei kahetse.“

Parve hinnangul peavad Lõuna-Eesti Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum tegema mõningaid töökorralduslikke muudatusi, et olla kaugemalt tulnud sünnitajate suhtes paindlikum. „Kui inimene tuleb Valgast Tartusse sünnitama pisut liiga vara, peab mõtlema, et ehk on mõistlik jätta ta haiglasse sisse, mitte saata tagasi Valka.“

Sünnitusosakondade sulgemise põhjuseks on Parve kinnitusel sünnituste väike hulk ja paraku ei näita prognoosid lähitulevikuks ka kasvu. „Haiglate juhid probleeme ei eita,“ lausus ta. „Seda otsust on aastaid edasi lükatud, oodati, mis saab. Valga Haigla lootis, et Lätist tuleb rohkem sünnitajaid, aga paraku pole nii juhtunud.“ Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonna säilitamise poolt rääkis nii Võru geograafiline asukoht kui ka kolmest haiglast parim intensiivravi võimekus.

Üle jääv raha kulub teistele teenustele

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige ning kõigi kolme Lõuna-Eesti haigla nõukogu esimees Mart Einasto lausus, et sünnitusabi ümberkorraldamiseks Põlvas on pool aastat, eelkõige tuleb näha vaeva, et pakkuda praegustele sünnitusosakonna töötajatele väärikat tööd. „Sünnitaja jaoks ei muutu suurt midagi,“ selgitas ta. „Ühtteist muutub vast nende jaoks, kes kõndisid Põlva linnas sünnitama jala, aga küllap selliseid inimesi polnud väga palju.“

Valga Haigla juhi Marek Seeri sõnul on praegu laual haigekassa ettepanek sünnitusosakonna sulgemiseks, lähinädalatel arutab seda haigla nõukogu. „Ettepanek on kindlasti kaalumist väärt,“ ütles Seer. „Tuleb nõustuda sellega, et meil oli eelmisel aastal vähe sünnitusi. Sellise sünnituste hulgaga sünnitusosakond lihtsalt ei majanda ennast ära. Teisalt ei saa tervishoius olla alati majanduslikult otstarbekaid lahendusi.“

Seeri sõnul on tänuväärne haigekassa pakkumine, et haigla saaks kasutada sünnitusosakonnale suunatud raha teiste teenuste osutamiseks.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov

katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)

+372 5215655