Pressiteade: Partnerid on haigekassaga rahul

Valdav enamus lepingupartneritest peab koostööd haigekassaga heaks, selgus Haigekassa ja AS Emori koostöös läbiviidud iga-aastasest partnerite rahulolu-uuringust. Kokku osales uuringus ligi 700 tervishoiuteenuse osutajat ja apteeki üle Eesti. Neist kolmandik andis koostööle maksimaalse hinnangu.

Haigekassa teeb riikliku ravikindlustuse korraldamisel igapäevaselt koostööd enam kui 1500 asutusega, kelleks on elanikkonnale tervishoiuteenuste osutajad üle Eesti, sh. perearstid, haiglad, hooldusraviasutused ja hambaravikabinetid, lisaks ka apteegid.   Valdav enamus lepingupartneritest (98%) peab koostööd haigekassaga heaks, sealjuures üle kolmandiku neist annab koostööle maksimaalse hinnangu. Samuti leiab üle poole vastanuist, et koostöö haigekassaga on viimase aasta jooksul märkimisväärselt paranenud. Positiivsete märksõnadena tuuakse välja operatiivsust, tulemuslikkust ning kompetentsi kasvu.
Valdkonniti on rahulolu kõige enam kasvanud haigekassa poolt edastatava info selguse ja arusaadavuse ning raviasutuste tagasiside osas. Rahul on partnerid ka haigekassa operatiivsusega küsimustele vastamisel ning maksete teostamisel. Lepingupartnerite rahulolu-uuringut on läbi viidud alates 2002.aastast. Sel kevadel läbiviidud küsitluses osales 670 vastajat. Rahuloluküsitluse korraldas uuringufirma AS Emor.
Eesti Haigekassa on avalik-õiguslik organisatsioon, mis korraldab riiklikku ravikindlustust. Haigekassa eesmärk on tagada kindlustatud inimestele vajalike ravikulude katmine. Lisaks kompenseeritakse ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning makstakse ajutise töövõimetuse, hambaravi jms hüvitisi.
Hetkel on Eestis pisut üle 1,2 miljoni riiklikku ravikindlustust omava elaniku. Haigekassa teeb ravikindlustuse korraldamisel igapäevaselt koostööd enam kui 1500 lepingupartneriga, sh. perearstid, haiglad, hambaarstid ja apteegid.   Viide uuringu raportile: http://www.haigekassa.ee/haigekassa/uuringud
Katrin Romanenkov
Eesti Haigekassa
Avalike suhete juht
Tel: 620 8439
GSM: 521 5655