PRESSITEADE: Haigekassa maksab perearstidele kvaliteedisüsteemi raames välja lisatasu ligi 2,4 miljonit eurot

Perearstide kvaliteedisüsteemis osalesid 2016. aastal juba teist korda kõik kinnitatud nimistuga perearstid, kellest 494 saavutas kvaliteediindikaatorite täitmisel väga hea või hea tulemuse, mille alusel maksab haigekassa kvaliteedi lisatasu perearstidele kokku summas 2,4 miljonit eurot. Eelmisel aastal saavutasid need tulemused 471 perearsti ning lisatasu maksti kokku summas 2,2 miljonit eurot.

“Arendame koostöös Eesti Perearstide Seltsiga kvaliteedisüsteemi järjepidevalt ning hea on näha, et igal aastal on kasvanud nii osa võtnud kui heade tulemuste eest lisatasu saanud perearstide arv. Meie jaoks on prioriteediks arendada perearstiabi ehk esmatasandit ning aina enam tähelepanu pöörata ennetustegevustele ja inimeste hea tervise säilimisele. Kvaliteedisüsteem aitab meil seda jälgida ning parendada,” ütles  haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

2016. aasta tulemuste eest saavad lisatasu 61,7% kõigist kinnitatud nimistuga töötavatest perearstidest. Alates 2009. aastast on igal aastal tulemuse saavutanud arstide osakaal tõusnud. Maksimaalse võimaliku punktisumma (640 punkti) saavutas 124 perearsti. Aastate lõikes on enim hea tulemuse saavutanud perearste Pärnu piirkonnas.

Erialase lisapädevuse eest (perearsti ja pereõe erialane sertifitseerimine, tavaraseduste jälgimine, pisikirurgiliste operatsioonide teostamine) saab lisatasu 249 perearsti.

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena. Indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada maksimaalselt 6441,92 eurot juhul kui keskuses töötab ka teine pereõde.

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Süsteem aitab perearstil analüüsida oma tegevust ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad. Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud ennetustegevustele, krooniliste haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele on suurim (nt kõrgvererõhktõbi, suhkurtõbi).

Perearstide kvaliteedisüsteemist ja maakondade parimatest perearstidest saab lugeda lähemalt siit (perearsti kvaliteedisüsteem 2016. aasta).

Lisainfo

Liis Hinsberg
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht
6208459