PRESSITEADE: Haigekassa käesoleva aasta eelarve on 150 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal

Haigekassa nõukogu kinnitas täna 2018. aasta eelarve, mis on 150 miljoni euro võrra suurem kui 2017. aastal. Kokku on haigekassa eelarve 1,28 miljardit eurot. Oluliselt kasvas haiguste ennetamise, perearstiabi, hambaravi ja välisriigis ravi rahastus. 34 miljoni euro suurune lisarahastus eriarstiabis aitab lühendada järjekordasid ja teha rohkem operatsioone mitmel erialal.

Eriarstiabi eelarve kokku kasvab rohkem kui kümnendiku ehk 66 miljoni euro võrra. Tervishoiureformi tulemusel eelarvesse lisandunud 34 miljoni euro abil paraneb laste haiguste ravi kättesaadavus, kokku suureneb pediaatria ja lastekirurgia rahastamine 5,5 miljoni euro võrra. Uue põlve- või puusaliigese saab sel aastal kuni 3600 inimest, nende operatsioonide järjekorrad vähenevad kuni 10 kuu võrra. Rohkem vahendeid suunatakse ka silmakae raviks.

2018. aasta algusest lisandub inimestele ravimite hüvitamise nimekirja 20 uut ravimit. Sellest aastast kehtib suurte ravimikulutustega inimestele täiendav soodustus juba alates 100 eurost. Kokku on ravimite eelarve sel aastal 135 miljonit eurot. Meditsiiniseadmete eelarve tõusis 10 miljoni euroni. Sellest aastast hüvitab haigekassa 155 uut meditsiiniseadet.

Perearstiabi eelarve tõuseb 15 miljoni euro võrra. Sel aastal panustatakse oluliselt tervisekeskustesse, sealjuures ämmaemandus-, füsioteraapia- ja koduõendusteenustele.

Haiguste ennetamise eelarve kasvab 3 miljoni euro võrra. Olulise uuendusena võimaldatakse rinnavähi sõeluuringuid nüüd ka 68- ja 69-aastastele naistele. Tervise edendamise eelarvesse suunatakse 1,6 miljonit eurot, mis võimaldab sel aastal alustada uusi projekte vaimse tervise edendamiseks, täiskasvanute suutervise parandamiseks ning raskete haiguste ennetamiseks.

Hambaravi eelarve on ligi poole võrra suurem kui eelmisel aastal, koos proteesihüvitistega kokku 52 miljonit eurot. Laste hambaravi eelarve suureneb ligi viiendiku võrra. 2018. aastal tõusis täiskasvanute hambaravihüvitis 30 eurolt 40 euroni.

Ajutise töövõimetuse hüvitiste väljamaksmiseks on selleks aastaks planeeritud 152 miljonit eurot.

Eesti inimeste välisriigis ravimise eelarve on 11,7 miljonit eurot.