PRESSITEADE: Haigekassa hakkab hüvitama uusi ravimeid kopsuvähi ja c-hepatiidi raviks

Haigekassa nõukogu kiitis tänasel koosolekul heaks ravimikomisjoni ettepanekud uute ravimite lisamiseks soodusravimite loetellu.  Alates 1. juulist saab Eesti patsientidele kättesaadavaks uus kopsuvähi ravim ning olulise uuendusena lisanduvad soodusravimite loetellu ka uued c-hepatiidi ravimid. Nende uute ravimite kättesaadavaks tegemisse investeerib haigekassa enam kui 3 miljonit eurot aastas.

Alates juulist lisandub haigekassa soodusravimite loetellu uus kopsukasvaja ravim, mida hakatakse hüvitama 100% soodusmääraga. Seda konkreetset ravimit vajab Eestis üle 50 patsiendi ning haigekassa on neile ravimi soetamiseks planeerinud eelarvesse veerand miljonit eurot.

Läbirääkimiste tulemusel on saavutatud kokkulepe c-hepatiidi ravimite tootjaga, mille tulemusel on haigekassal võimalik alates 1. juulist hakata hüvitama ravimeid neile c-hepatiidiga patsientidel, kellele seni head ravivõimalused puudusid. Senised c-hepatiidi ravimid on võimaldanud ravida teatud genotüübiga patsiente, ent ligikaudu kolmandik haigestunutest vajab teistsugust ravimit. Alates juulist hakkab haigekassa ka neile vajalikke ravimeid hüvitama 100% soodusmääraga. Uute c-hepatiidi ravimite hüvitamiseks on planeeritud 3 miljonit eurot.