PRESSITEADE: Haigekassa 2015. aasta 9 kuu majandustulemused

Käesoleva aasta esimesel üheksal kuul moodustas haigekassa tervishoiuteenuste tellimus 530 miljonit  eurot, mis on ligi 40 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid kompenseeriti 83 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksti 90 miljonit eurot.

Käesoleval aastal on olulisel määral suurendatud tervishoiuteenuste rahastamist. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas tervishoiuteenuste rahastamine 8% ehk 39,6 miljoni euro võrra – üldarstiabi rahastamine kasvas 11%, eriarstiabi rahastamine 7%, õendusabi rahastamine 20%, hambaravi rahastamine 13%.

2015.a 9 kuul rahastati perearstiabi kokku 69 miljoni euro eest, mis on ligikaudu 7 miljonit eurot enam kui aasta varem. Kasvu põhjusteks on aasta algusest kasvanud perearsti teenuste piirhinnad – teise pereõe lisatasu, baasraha, pearaha ja tööajaväline lisatasu. Lisaks rahastatakse uue võimalusena perearstidele teraapiafondi kasutamine logopeedilistele ja psühholoogilistele teenustele suunamiseks. Alates 2015. aastast tõusis ka uuringufondi piirmäär kõigile perearstidele.

9 kuu jooksul tasus haigekassa raviasutustele eriarstiabi ligi 2,4 miljoni ravijuhu eest 418 miljonit eurot, mis on 15,7 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Inimeste arv, kellele osutatud teenuseid haigekassa 9 kuul rahastas on kasvanud 1600 inimese võrra.

Haigekassale esitatud aruannete alusel on 1. oktoobri seisuga eriarstiabi ravijärjekordadesse registreeritud kokku 205 tuhat vastuvõttu. Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv on kasvanud enam kui 15 tuhande võrra võrreldes varasema aastaga. Üle lubatud maksimaalse ooteaja järjekorras ootavate patsientide arv on vähenenud ning enam inimesi pääseb vastuvõtule lubatud ooteaja piires.

2015. aasta esimesel 9 kuul toimus 70% haiglavõrgu arengukava haiglate esmastest plaanilistest ambulatoorsetest eriarstiabi vastuvõttudest ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse (kuni 42 kalendripäeva) jooksul.

Õendusabiteenuste osutamise eest tasus haigekassa esimesel poolaastal 21,5 miljonit eurot, sh on statsionaarse õendusabi teenuse rahastamine kasvanud 20% võrreldes 2014. aasta 9 kuuga. Samuti on 18% enam tehtud koduõenduse visiite. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.

Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa 2015.a 9 kuul  kokku 16 miljonit eurot, sh on hambaravil käinud laste arv kasvanud 3300 võrra.

Soodusravimeid kompenseeriti 5,9 miljoni ravimiretsepti alusel 83,1 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud ligikaudu 3%.

Ajutist töövõimetust hüvitati 90 miljoni euro eest, mis on ligi 11 miljonit eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. Ajutise töövõimetuse hüvitiste suurenemise põhjuseks on suurem keskmine palk, töötavate kindlustatute  arvu ja sünnituslehtede arvu kasv.

Võrreldes 2014. aasta 9 kuuga on meditsiiniseadmehüvitiste maht suurenenud 1%, moodustades 6,6 miljonit eurot. Meditsiiniseadmete kasutajate arv on kasvanud üle 8%.

2015. aasta 9 kuul rahastati Eesti kindlustatute ravi välisriigis 4,8 miljoni euro eest, sellest teistes EL liikmesriikides elavate lähetatud töötajate, pensionäride ning ajutiselt teises liikmesriigis viibivate isikute tervishoiuteenuse eest tasus haigekassa teistele liikmesriikidele 2,6 miljonit eurot, haigekassa eelloa alusel plaanilist välisravi rahastati 2,1 miljoni euro eest ning teistest riikidest laekus haigekassale raviarveid 232 inimese kohta. Nendest käisid ravil 69, uuringutel 128 ning 35 kindlustatul olid luuüdidoonori otsinguga seotud kulud.

Aruande täisversiooni saab lugeda ka siit.

9 kuu aruande tulemusi kokku võttev slaidikomplekt.

Lisainfo:

Kertu Eensaar

Telefon 6208 459