PRESSITEADE: Eesti Haigekassa toetab Moldova ravikindlustussüsteemi

Eesti Haigekassa ja Moldova riiklik ravikindlustusasutus CNAM alustavad koostööprojekti, mille eesmärgiks on toetada Moldova ravikindlustussüsteemi arengut läbi Eesti teoreetiliste ja praktiliste kogemuste jagamise. Projekti tegevused algavad 15. septembril 2016 ning on planeeritud kaheks aastaks. Esimene visiit toimub aga juba käesoleva aasta juunis Eesti ja Moldova haigekassade vahelise koostööleppe raames. Arengukoostööprojekti rahastab Välisministeerium Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Projekti raames toimub 5 õppevisiiti, mis hõlmab ka projekti kokkuvõtvat lõppvisiiti. Õppesessioonide teemavaldkonnad on organisatsiooni arendamine, tulemusjuhtimine, ravimite hüvitamine, ravikindlustus Euroopa Liidus, infotehnoloogilised lahendused ja tervishoiuteenuste rahastamine, sh hinnakujundus, eelarve planeerimine, lepingute sõlmimine ning juhupõhine tasustamissüsteem. Kõikide visiitide vältel käsitletakse põhjalikult ühte visiiti läbivat teemat ning kaetakse sellega seonduvad küsimused.

Arengukoostöö komisjoni hinnangul on projekti vajalikkus põhjendatud ja tulemuste saavutamine realistlik. Projekt kattub otseselt Eesti-Moldova maastrateegia ühe prioriteetvaldkonnaga. Taotluse ettevalmistus on põhjalik ja tegevusplaan paika pandud koostöös partneriga. Seda arvesse võttes otsustas välisminister Marina Kaljurand arengukoostöö komisjoni ettepanekul 03.06.2016 käskkirjaga nr 70 rahuldada Eesti Haigekassa arengukoostöö projekti taoltuse “Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine”.

Tegemist on juba kolmanda omalaadse koostööprojektiga Eesti ja Moldova haigekassade vahel. Senise koostöö üks olulisi näiteid on Eesti perearsti nõuandeliiniga 1220 sarnase liini loomine Moldovas. Toimunud arengutele vaatamata vajab süsteem järjepidevaid suuniseid ning nõustamist. Moldova haigekassa on valinud Eesti ravikindlustussüsteemi endale eeskujuks eelkõige süsteemide sarnasuse ning Eesti ravikindlustuse efektiivse ning kulutõhusa korralduse tõttu.

Lisainfo:

Kadri Eisenschmidt
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist
6208 415
Eesti Haigekassa