PRESSITEADE: Eesti Haigekassa nõukogu otsustab tervishoiutöötajate palgakomponendi kasvu 17. märtsil

Haigekassa nõukogu otsustas oodata tervishoiuteenuste reservi jagamisega eelarves kuni kollektiivleppe pooled on jõudnud lepingu allkirjastamiseni.  Kui 17. märtsiks on lepe sõlmitud, saab haigekassa nõukogu otsustada palgakomponendi kasvu märtsikuu koosolekul. Nõukogu pidas oluliseks, et tööturu poolte vahel oleks enne saavutatud kokkulepe, mis annab otsuse tegemiseks vajaliku üksmeele ja kindluse.

Jaanuaris haigekassa nõukogu kinnitatud eelarvesse on hetkel planeeritud 23,6 miljoni euro suurune reserv. See summa oli eelarve kinnitamisel arvestatud võimalikust uuest kollektiivlepingust tuleneva palgamuutuse katteks ja tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks alates 1. aprillist. Käesolevaks hetkeks ei ole tervishoiusektoris uut kollektiivlepingut sõlmitud ning nõukogu otsustab reservi kasutamise, lähtuvalt kollektiivleppest, järgmisel koosolekul.

Nõukogu liikmed nägid 16. veebruaril sõlmitud eellepet hea tahte märgina, et soovitakse jõuda kollektiivleppeni. Eellepet, milles ei sisaldunud ka kohustust töörahu hoidmiseks, pidas nõukogu praegu veel ebapiisavaks pikaajaliste otsuste tegemiseks.

Nõukogu kinnitas ametisse juhatuse liikme Pille Banhardi alates 1. märtsist. Pille Banhard on 2013. aastast juhtinud haigekassa finantsjuhtimise osakonda ning aastatel 2002 kuni 2007 töötas ta haigekassas finantsosakonna peaspetsialistina, millest viimase aasta finantsosakonna juhataja kohusetäitjana. Vahepealsetel aastatel töötas ta erasektoris, kuuludes rahvusvahelise kindlustusfirma Eesti filiaali juhtkonda, vastutades finantsvaldkonna eest.

Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad haigekassas määrab Haigekassa juhatuse esimees.

Lisainfo

Liis Hinsberg

Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

6208459

Liis.Hinsberg [at] haigekassa.ee (Liis[dot]Hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)