PRESSITEADE: Eesti Haigekassa maksab perearstidele kvaliteedisüsteemi raames välja lisatasu enam kui 2 miljonit eurot

Perearstide kvaliteedisüsteemis osalesid 2015. aastal esmakordselt kõik perearstid, kellest 471 saavutas kvaliteediindikaatorite täitmisel väga hea või hea tulemuse, mille alusel maksab haigekassa kvaliteedi lisatasu välja kokku summas 2 217 688,08 eurot.

„Väga positiivne on asjaolu, et järjekindlalt igal aastal on kasvanud tulemuse saavutanud perearstide arv. Kahtlemata näitab see perearstide motiveeritust kvaliteediindikaatorite jälgimise süsteemis osalemisel ja ühtlasi esmatasandi vastutustundlikku tööd haiguste ennetamisel ning krooniliste haigustega inimeste terviseseisundi jälgimisel“, kommenteeris tulemusi haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen.

2015. aasta tulemuste eest saavad lisatasu 59% kõigist kinnitatud nimistuga töötavatest perearstidest. See tulemus on eelmise aastaga võrreldes tõusnud. 2014. aastal saavutas hea tulemuse 56% osalenutest (447 perearsti).

Kasvanud on nende perearstide arv, kes saavutasid väga hea tulemuse (kvaliteedi lisatasu koefitsendiga 1,0). Kokku oli neid arste 2015. aasta tulemuste alusel 377. Maksimaalse võimaliku punktisumma (640 punkti) saavutas 75 perearsti. Aastate lõikes on enim hea tulemuse saavutanud perearste Pärnu piirkonnas.

Erialase lisapädevuse eest (perearsti ja pereõe erialane sertifitseerimine, tavaraseduste jälgimine, pisikirurgiliste operatsioonide teostamine) saab lisatasu 244 perearsti.

2015. aasta jooksul anti perearstidele personaalset tagasisidet (võimalus jälgida perioodi keskel tulemuslikkuse saavutamist isikute tasemel, teema käsitlus kohapealsetel külastustel) töö tulemuslikkuse kohta kvaliteediindikaatorite saavutamisel, siiski jäid osadel tulemusnäitajad alla kokkulepitud lisatasu lävendi. Selleks, et kõigi patsientide käsitlus jõuaks ühtlasele tasemele, jätkatakse perearstidele personaalse tagasiside andmist tema praksise tegevuse ning kvaliteedisüsteemi kohta tervikuna.

Kvaliteedi lisatasu maksab haigekassa välja ühekordse maksena. Indikaatorite täitmise eest on perearstil võimalik saada maksimaalselt 6441,92 eurot juhul kui keskuses töötab ka teine pereõde. Lisaks suureneb hea ja väga hea tulemuse saavutanud perearstidel uuringuteks ja protseduurideks ettenähtud vahendite maht 3% võrra.

“Perearsti kvaliteedisüsteemis heade tulemuste saavutamine annab patsientidele turvatunde, et nende terviseküsimustega tegeletakse aktiivselt, haigusi püütakse ennetada ja vajadusel toimub nende seisundi pidev monitoorimine, mis aitab tervist maksimaalselt säästa”, lisas Mari Mathiesen.

Perearstide kvaliteediindikaatorite süsteemi arendab haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning see rakendati 2006. aastal. Kvaliteediindikaatoriteks on tegevused, mis on suunatud ennetustegevustele, krooniliste haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele ja suremusele on suurim ning indikaatorid, mille osas on rahvusvaheliselt kinnitatud tõenduspõhisus tegevuste mõjust inimeste tervisele (nt kõrgvererõhktõbi, suhkurtõbi).

 “Kvaliteedisüsteemi arendatakse järjepidevalt. Lähiaastatel oleme arendamas kvaliteediindikaatoreid selles suunas, et need peegeldaksid perearsti töö tulemusena patsiendi tervisetulemite paranemist, mitte üksnes vajalike uuringute ja ennetustoimingute teostamist. Krooniliste haigustega patsientide käsitluse keskmes on terviklik lähenemine ning ravi-, ennetus- ja edendustegevuste integreeritus”, ütles  haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

Perearstide kvaliteedisüsteemist ja maakondade parimatest perearstidest saab lugeda lähemalt haigekassa kodulehelt.